Nyheter‎ > ‎

"Vi vill delta och vara en resurs i den fortsatta utvecklingen"

skickad 21 apr. 2016 05:12 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 11 okt. 2016 02:50 av Martin Tiberg ]
Bengt-Erik Johansson
Dyslexiförbundet går med i projektet Alla kan skriva. Jämte företrädare från VLM, Pedagogika och Invigos tar Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson plats i styrgruppen. "Vi vill delta och vara en resurs i den fortsatta utvecklingen" säger Bengt-Erik.

Partnersamarbetets huvudmål är att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av digitala skrivverktyg och vägledande undervisning. Målsättningen är att stötta och motivera alla elever – speciellt med fokus på flerspråkiga och elever i behov av särskilt stöd.

Alla kan skriva bygger broar och sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Fem universitet deltar i projektet. Bl a leder hjärn- och motivationsforskaren Sara Bengtsson från Karolinska Institutet en studie om elevers motivation och skrivutveckling i klassrumsmiljö.

Resultatet av kravställning, användartester och forskning nyttjas för utvecklingen av skriv- och lärverktyget Invigos. Det använder i sin tur lärare och elever runt om i Sverige. Över 500 lärare i drygt 80 kommuner har börjat använda Invigos.

Nu hoppas Dyslexiförbundet att det ska komma sina medlemmar till del. "Vi vill hjälpa till att utveckla och marknadsföra verktyget, och se till att det finns tillgängligt för våra målgrupper" berättar Bengt-Erik.