Nyheter‎ > ‎

Projektavslutning #DIGSFI

skickad 18 dec. 2018 07:01 av Martin Tiberg
Fredagen den 30 november 2018 var det projektavslutning för #DIGSFI – digitalisering av sfi – som med hjälp av läs- och skrivverktyget Invigos ska korta sfi-elevers studietid med 25 procent.

Dagen började med en presentation från Hermods som har använt Invigos i sin sfi-verksamhet på två skolenheter på Medborgarplatsen i Stockholm och i Uppsala. Hermods har dessutom bidragit till utvecklingen av Invigos för att anpassa det till målgruppen. Först redogjorde Ania Hartman, affärsutvecklare på Hermods och projektledare för #DIGSFI från Hermods håll, om de utvecklingar som gjorts. Därefter delgav Maria Rönnqvist, rektor för Hermods i Uppsala, och Tove Quennerstedt, biträdande utbildningschef i Uppsala, för ledningens erfarenheter.


Därefter berättade lärarna om sina erfarenheter. Ulla Pierrou och Cherin Talayhan från Uppsala, och tog bland annat upp lektionslängdens påverkan, elevernas datorvana, hur tekniken fungerade i klassrummet och att eleverna uppskattade språkkontrollens formativa funktion. 


Därefter presenterade Medborgarplatsens lärare, däribland Therese Andersson och Martin Adolfsson, och biträdande utbildningschef Suhel Juma sina erfarenheter
av projektet. Här betonades bland annat skillnaden för elever på studieväg 2 och studieväg 3 och betydelsen av tillgång till datorer.

Båda lärargrupperna nämnde utmaningar i form av att komma ihåg lösenord, att ha grundläggande digital kompetens, att många klick gör eleverna trötta och positiva erfarenheter i form av tankekartan som hjälper eleverna att strukturera sina texter, kamratresponsen, instruktionerna med råd och lärarens möjlighet att följa eleverna via skärmen.

På bilden syns Martin Adolfsson som visar hur den lilla glödlampan som visar råd och exempel i Invigos motsvarar Oppfinnar-Jockes vän Medhjälparen; en väldigt träffsäker jämförelse!


Därefter berättade två duktiga sfi-elever från Uppsala, Habibullah Shirzad och Nawaf Alshibli, om sitt arbete i klassrummet med Invigos,. De berättade om sina erfarenheter och lyfte bland annat fram att språkkontrollen borde vara mer synlig eftersom den är en god hjälp för eleverna.

Sedan berättade Fabrice Marchal från Invigos om lärdomar, nyutveckling och framtiden. Han lyfte att det är utmanande att ändra arbetssätt i klassrummet för lärare och att det har varit svårt att komma igång med Invigos ibland – och hur vi hanterade det i projektet.

Därefter redogjorde Michael Stormbom för Lingsofts arbete med just språkkontrollen, i samarbete med Hermods för input och i samarbete med Invigos för implementering. Nya områden var att inte enbart flagga fel utan även ge positiv återkoppling på texter, något som inte finns i språkkontroller idag. Dessutom behövde nya sorters fel, som främst finns i texter av skribenter som inte har svenska som modersmål, kunna identifieras av språkkontrollen för att passa målgruppen. Michael bjöd även på en demo av språkkontrollen så att alla fick en uppfattning av den.

Därefter fick alla deltagare testa en Invigos-uppgift i par. De skulle skriva en argumenterande text på temat Ny betygsskala på sfi? Alla var djupt engagerade som synes!


Efter fika och skrivuppgift var det dags för Johan Rasmussen från VLM – virtuella lärmiljöer, att berätta om VLMs verksamhet och sedan beskriva de tillämpningar de gjort av Invigos inom distans och flex för sina elever som läser till studiehandledare på modersmål.


Martin Tiberg från Invigos berättade slutligen om framtiden och nästa steg för Invigos – en AI-produkt som tar det bästa från Invigos; tankekartan, och sedan exporterar texten till exempelvis Google Docs eller till pdf.

Dagen avslutades med lunch och många givande diskussioner över organisationsgränserna!
Comments