Nyheter‎ > ‎

Positiv språkkontroll

skickad 24 jan. 2018 06:53 av Okänd användare   [ uppdaterad 24 jan. 2018 06:59 ]
Språkkontrollen markerar inte bara vad för fel som skribenten gör eller vad som bör korrigeras i texten, utan den ger också positiv återkoppling genom att markera saker som är (grammatiskt) korrekt i texten. Detta bidrar till en positiv användarupplevelse och gör det enklare att bedöma hur väl skribenten behärskar olika grammatiska koncept.

Jag berättade i ett tidigare inlägg om Lingsofts utvecklingsarbete i projektet “Digitalisering av SFI” (DIGSFI). I vårt arbetspaket anpassar vi Lingsofts språkkontroller för vuxna elever med svenska som andraspråk inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.


I det här inlägget vill jag berätta lite närmare om hur språkkontrollen hanterar positiv återkoppling. Språkkontrollen markerar alltså inte bara vad som är fel, utan den ger även information om vad som är korrekt skrivet. Exempelvis ger språkkontrollen positiv återkoppling då skribenten skriver nominalfraser korrekt, med korrekt böjning av pronomen, adjektiv och substantiv för (exempelvis en röd hund, den röda hunden, röda hundar, de röda hundarna). Detta skiljer sig från en mera traditionell språkkontroll som bara markerar fel och ger förslag på korrigeringar.

Språkkontrollen ger alltså en bedömning om hur väl skribenten behärskar olika grammatiska kategorier. Men om en text inte innehåller många felmarkeringar för en viss kategori, är det väl ändå ett rimligt antagande att skribenten inte gör många fel för den kategorin? Varför räcker det inte med att helt enkelt konstatera att en text som inte innehåller felmarkeringar är korrekt och att skribenten därför behärskar stavning och grammatik? Med andra ord, varför räcker det inte med en traditionell språkkontroll?
Avsaknad av identifierade fel innebär inte (nödvändigtvis) att texten är felfri. Språkkontrollen är ganska restriktiv med vad den markerar som fel, vilket bland annat innebär att den undviker att markera fel som är svåra att identifiera programmatiskt (exempelvis i mera komplicerade meningskonstruktioner). Språkkontrollen felmarkerar bara när den är “säker” på att något är fel, och undviker att markera saker som “kanske” är fel.


Orsaken till detta är användarupplevelsen: vi försöker i så stor utsträckning som möjligt undvika att skribenten upplever språkkontrollen som ett irritationsmoment. Ifall en stor del av det språkkontrollen markerar som fel i själva verket är korrekt, hjälper det inte skribenten speciellt mycket. Å andra sidan innebär detta att språkkontrollen inte nödvändigtvis markerar sådant som vore uppenbara fel för mänskliga ögon. Det är alltså viktigt att komma ihåg att språkkontrollen är ett hjälpmedel, men inte ett ersättande moment för korrekturläsning.


Användarupplevelsen är också viktig i en annan bemärkelse: Plattformen är mera uppmuntrande och positiv om man också får veta när man gör rätt, inte bara när man skriver något som eventuellt borde korrigeras.


För att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt av skribentens färdigheter, och för att ge en så positiv användarupplevelse som möjligt, är det alltså viktigt att språkkontrollen kan identifiera både vad som är korrekt och vad som är fel.


Michael Stormbom

Key Account Manager, Lingsoft
michael.stormbom@lingsoft.se


Lingsoft utvecklar språktjänster och olika slags språkteknologier för såväl text som tal. Bland annat har vi levererat språkkontroller till Microsoft och många svenska dagstidningar under många år. Bland våra senaste projekt finns ett system som automatiskt bevakar EU-lagstiftning och med vars hjälp vi skriver sammanfattningar av lagstiftning för EU:s räkning. För mer information om oss, besök vår hemsida på www.lingsoft.seComments