Nyheter‎ > ‎

Lingsofts pedagogiska språkkontroller i Invigos

skickad 15 sep. 2017 05:16 av Okänd användare   [ uppdaterad 17 sep. 2017 09:57 ]

Ania på Hermods skrev i ett tidigare inlägg om vårt projekt, “Digitalisering av SFI”, (DIGSFI). Vi på Lingsoft leder det vi kallar arbetspaket 3, där vi, Hermods och KTH ingår.


Lingsoft utvecklar språktjänster och olika slags språkteknologier för såväl text som tal. Bland annat har vi levererat språkkontroller till Microsoft och många svenska dagstidningar under många år. Bland våra senaste projekt finns ett system som automatiskt bevakar EU-lagstiftning och med vars hjälp vi skriver sammanfattningar av lagstiftning för EU:s räkning.


I vårt arbetspaket anpassar vi Lingsofts språkkontroller speciellt för vuxna elever med svenska som andraspråk inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.


I projektet jobbar vi bland annat med följande:

  • Positiv återkoppling: Språkkontrollen markerar inte bara fel, utan berättar också när skribenten har gjort bra ifrån sig.

  • Prioritering av olika slags fel: Istället för att visa alla fel på en gång, vilket kan vara nedslående och överväldigande för en skribent ifall det är fråga om många fel, prioriterar språkkontrollen de mest väsentliga problemen i texten och hjälper skribenten med dem till att börja med.

  • Pedagogiska förklaringar: Med hjälp av videomaterial och kortfattade texter berättar språkkontrollen på ett lättfattligt sätt varför man inte kan eller borde skriva på ett visst vis.


Jag hoppas återkomma till dessa punkter i framtida blogginlägg.


En utmaning är att språkkontrollen inte nödvändigtvis hittar alla fel som finns i texten. Ifall språkkontrollen är för intolerant och sätter överdrivet många felmarkeringar leder det lätt till irritation hos skribenten och att skribenten ignorerar språkkontrollen.


Om språkkontrollen å andra sidan är väldigt tillåtande kan skribenten få en falsk illusion om att texten är närmast felfri. Att hitta den rätta balansen är alltså ytterst viktigt för att språkkontrollen ska vara av någon nytta för skribenten!


Men varför kan då språkkontrollen inte helt enkelt bara markera det som är fel och ignorera det som är rätt? Det som är fel för mänskliga ögon kan vara utmanande för ett datorprogram att avgöra om det är rätt eller fel. Tänk exempelvis på felaktiga särskrivningar av sammansatta ord, Gurka är i själva verket inte en *grön sak. De av oss som vill vara noga med sammansatta ord ser på en gång att det skrivs en en grönsak.


Särskrivning av sammansatta ord är ju i och för sig svårt för många, och för språkkontrollen är det inte heller helt enkelt: En grön sak kan ju lika gärna vara en sak som är grönfärgad.


Hur osannolikt det än må vara att det faktiskt är just det skribenten har i åtanke i det specifika sammanhanget, är det ju åtminstone en teoretisk möjlighet. Språkkontrollen ser att en grön sak har strukturen artikel - adjektiv - substantiv, och allt verkar ju vara korrekt böjt, och därför har den inget att anmärka på. Språkkontrollen struntar i eventuella betydelseskillnader.


För att hantera detta finns det olika alternativ. Språkkontrollen kan ta sannolikhet i beaktande när den avgör om någonting bör markeras som fel eller ej: En grönsak är mera sannolikt än en grön sak i det sammanhanget, alltså är det troligt att skribenten menade en grönsak.


Språkkontrollen kunde också hålla sig till vissa ord och meningsstrukturer där det säkert är någonting fel: Hen äter grön saker (sedan kan det förstås vara svårt för språkkontrollen att veta om hen ägnar sig åt att äta gröna saker eller grönsaker… att hitta fel är en sak, att kunna korrigera felet är en annan).


Det är bland annat såna frågor vi funderar på när vi utvecklar och anpassar språkkontrollen inom DIGSFI. Målsättningen med projektet är att förkorta studietiden och effektivisera undervisningen i svenska som andraspråk, och vi på Lingsoft hoppas att vi kan bidra till detta!


Michael Stormbom

Key Account Manager, Lingsoft
michael.stormbom@lingsoft.fi


Comments