Nyheter‎ > ‎

Lättare att komma igång med ny AI-teknik

skickad 14 sep. 2018 07:15 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 17 okt. 2018 06:07 ]
Skrivandets första steg är ofta de svåraste. Många gånger har vi bara ett blankt papper framför oss men saknar både inspiration och vägledning. Nu fokuserar Invigos än tydligare på dessa tidiga faser i skrivprocessen och introducerar ny AI-teknik för att inspirera och vägleda elever till välskrivna texter.

Invigos har dragit igång utvecklingen av ett nytt AI-baserat gränssnitt för att elever enklare ska kunna påbörja sitt skrivande. Hittills har Invigos produkt krävt att läraren förbereder en uppgift och sedan delar den med eleverna. Framöver kommer istället eleverna att kunna samtala med en AI-baserad chatbot som vägleder eleverna med stöd av Invigos semi-strukturerade tankekartor innan eleverna fortsätter skrivandet på egen hand.


Vilka blir fördelarna?
  • Vem som helst kan komma igång närsomhelst med sitt skrivande. Eleverna blir mer självständiga och bördan på läraren minskar.
  • Produkten blir mer avskalad och så lättanvänd att behovet av att utbilda lärare försvinner.
  • Det blir en enklare integrering med Googles och Microsofts etablerade produkter. Invigos fokuserar mer på skrivandets tidiga faser och att få textens kärna – struktur och innehåll – på plats. Därefter, med en delvis färdigskriven text, kan eleven enkelt fortsätta skrivandet i en traditionell ordbehandlare.
  • Stöttning individualiseras ytterligare. Diversifierade elevgrupper kan mer effektivt skriva och lära tillsammans då varje elev kan arbeta med den texttyp och det stöd som just hen behöver.
  • Det blir lättare att erbjuda Invigos på fler språk såsom svenska, engelska och de största invandrarspråken. Dessutom minskar den utvecklingsinsats som krävs för att fullt ut stödja surfplatta och mobil.
På Invigos ser vi fram emot att tillsammans med våra användare realisera alla de möjligheter som den nya AI-tekniken erbjuder.