Nyheter‎ > ‎

Halverad utbildningstid med bibehållen kvalitet av Olle Bälter, KTH

skickad 8 feb. 2018 07:05 av Okänd användare   [ uppdaterad 15 feb. 2018 06:02 ]

Vi har tidigare nämnt att vi inom SFI-undervisning hoppas på en förkortning av studietiden med 25%. Det kan verka djärvt, men redan 2008 visade man på Carnegie Mellon University (CMU) i Pittsburgh, PA, USA att man kunde halvera utbildningstiden i en universitetskurs i statistik, med bibehållen kvalitét (Lovett, Meyer & Thille,  2008). Anledningen var att man sedan 2001 hade arbetat inom Open Learning Initiative (OLI) med att utnyttja modern pedagogik i kombination med de möjligheter som datorer medför för att förbättra högre utbildning.


Lite förenklat kan man säga att vi inte lär oss så mycket på att läsa, lyssna eller titta. Vi lär oss mycket bättre genom att göra, i den mening att vi brottas med ett problem, teoretiskt eller praktiskt. Enligt OLI-metodiken bryter man därför ner lärandemålen i förmågor som man tränar på genom att svara på frågor om dessa förmågor. Exempelvis kan förmågan att använda medelvärden prövas genom att beräkna medelvärdet av 2, 6, 7.


Nu är inte den delen så revolutionerande, men det ingår också att man börjar med att identifiera lärandemål och förmågor. Därefter försöker man komma underfund med vad är de enklaste frågorna man kan ställa om en förmåga och därefter vad är den minimala instruktionen man kan ge innan de frågorna går att besvara. Instruktioner i form av text, bilder, video och interaktiva övningar varvas så med successivt allt svårare frågor.


Enligt OLI-metodiken bryter man därför ner lärandemålen i förmågor som man tränar på genom att svara på frågor om dessa förmågor.


Inte heller detta är någon kioskvältare, men det är nu vi kopplar in datorerna och ger återkoppling. I medelvärdesexemplet ovan får den som svarat 5 reda på att det var korrekt ”för att medelvärdet beräknas genom att summera talen och dela med antalet”. Detta är ett sätt att förstärka lärandet hos den som känner sig osäker.  Svarar man istället 6 får man reda på att det var fel med återkopplingen “för att man räknat ut medianen, inte medelvärdet som ligger nära medianen men är inte densamma i detta fall”. Denna återkoppling hjälper den som blandar ihop begreppen medel och median. Idealt sett ska alla möjliga svar få en sådan återkoppling som leder den som svarar fel framåt i lärandet.Med det ovanstående på plats: korta instruktioner och frågor på dessa blir det möjligt att låta elever lära sig på egen hand det som de kan ta till sig på egen hand. Eftersom materialet används i flippad undervisning (flipped classroom) kan eleverna gå igenom materialet i egen takt och innan läraren träffar eleverna kan läraren få återkoppling från systemet för att se hur det går för klassen. Inte genom att se hur många rätt eleverna har fått på frågorna, utan genom att se hur många av eleverna som bemästrat förmågorna som ingår. Hur avgör man då vilka som bemästrat en förmåga? Det är här artificiell intelligens(AI) kommer in. När man har tillräckligt många elever som svarar på tillräckligt många frågor som är klassificerade till en eller flera förmågor kan AI användas för att identifiera mönster. Det kan till och med vara så att om man svarar fel på en fråga så ökar sannolikheten att man bemästrar den tillhörande förmågan därför att man lär sig av återkopplingen man får efter det felaktiga svaret.När man har tillräckligt många elever som svarar på tillräckligt många frågor som är klassificerade till en eller flera förmågor kan AI användas för att identifiera mönster.Hur underlättar detta för läraren? Jo, frågorna kan vara väldigt många, men eftersom de endast används för att träna förmågor, som är betydligt färre blir det mycket enklare att få en överblick över vad klassen har förstått och vad som var svårt att ta till sig. Lektionen kan därför fokuseras på det svåra, det som eleverna inte klarade av att lära sig på egen hand.


Det finns fler fördelar med OLI också. Till exempel att klickdata man samlar in när elever svarar på frågor kan användas för att utvärdera vilka delar av kursmaterialet som fungerar och vilka som inte gör det. Återkopplingen på förmåge- och lärandemålsnivå ges även till eleverna vilket gör det lättare att veta vad man ska studera inför ett prov och vad man redan anses kunna.


Delar av detta tänkande finns även i Alla kan skriva. Man får respons i systemet både på det man gjort bra och det man kan förbättra. Vi kommer att få en första återkoppling från vår effektstudie av SFI-utbildningen i slutet av våren. Vi önskar verkligen att vi slapp vänta så länge...


Olle Bälter, KTH


Lovett, M., Meyer, O., & Thille, C. (2008). The Open Learning Initiative: Measuring the Effectiveness of the OLI Statistics Course in Accelerating Student Learning. Journal of Interactive Media in Education, 2008(1), 1–16.

Comments