Nyheter‎ > ‎

Förkortad studietid för andraspråkselever?

skickad 4 sep. 2017 07:25 av Okänd användare
I början på året startade det av Vinnova delfinansierade projektet Digitalisering av SFI (DIGSFI). Projektets mål är att effektivisera studietiden för vuxna elever med svenska som andraspråk, inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Genom att stötta i skrivandet, som är en central del i innehållet och kunskapskraven i kurserna, ska eleverna inom utbildning i svenska för invandrare förkorta sin studietid och eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning nå högre betyg. Verktyget för att utveckla elevernas skrivande är en digital plattform som heter Invigos i vilken eleverna får stöttning i att strukturera text och bearbeta texter språkligt. I projektet samarbetar Hermods med: 
  • Invigos, digitalt skrivverktyg
  • Lingsoft, språkteknologiföretag 
  • VLM, kommunsammanslutning med 14 kommuner för framtida virtuella lärmiljöer 
  • Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap 
  • KTH:s avdelning för teoretisk datalogi
Hermods del i projektet är inom det som vi kallar för arbetspaket 1 där vi och VLM ingår. Vår uppgift är huvudsakligen att göra en kravställning på projektet, utföra användartester på våra elever och anpassa innehållet till målgruppen.


Vårt första steg var att inventera var vi skulle börja våra användartester. Vi valde att börja med elever på kursen grundläggande svenska som andraspråk, eftersom texterna som eleverna ska klara av på kursen är komplexare och i fler genrer än texterna inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). De höga kraven på texterna i grundläggande svenska som andraspråk är en utmaning för eleverna som kommer från sfi, och därför tyckte vi att den elevgruppen var bäst att börja med. Vi gjorde en undersökning bland våra lärare för att se vilken texttyp/genre eleverna behöver mest stöttning inom och resultatet visade att beskrivande faktatexter var det vi skulle starta med. Därefter togs tre av våra skolenheter där vi har grundläggande svenska som andraspråk ut som användargrupper i testerna. En övning utformades i Invigos med hjälp av lärarna i användargrupperna. Det första användartestet genomfördes i Uppsala den 30 mars med en stor grupp elever på olika delkurser inom grundläggande svenska som andraspråk. Efter det första har vi haft fler användartester i Upplands Väsby och i Uppsala, och till hösten väntar Göteborg. Vi utvecklar fler uppgifter i verktyget och gör språkliga anpassningar av bedömningsstödet och av språkmotorn i samarbete med Lingsoft.

Sammanfattningsvist är det mycket lärorikt och intressant att samarbeta med flera aktörer och hösten blir nog minst lika händelserik som våren har varit.

Ania Hartman
Affärsutvecklare, Hermods AB
Ania.Hartman@hermods.se