Nyheter‎ > ‎

Alla kan skriva söker följeforskare

skickad 22 aug. 2014 13:49 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 25 aug. 2014 05:15 av Martin Tiberg ]
För att kontinuerligt utvärdera vilka insatser och metoder som bäst utvecklar elevers förmågor, samt för att ta fram förslag på hur dessa insatser och metoder iterativt kan förbättras, behöver projektet en aktiv följeforskargrupp med spetskompetens och gedigen erfarenhet.


Vi erbjuder
  • Stor population.
  • Enastående datatillgång.
  • Goda påverkansmöjligheter.
  • Stor genomslagspotential.

Vi söker

  • Expertis inom studiedesign och metodutveckling.
  • Dataanalys- och modelleringskompetens.
  • Kunskap om pedagogik, IT och skrivande.
  • Beprövad erfarenhet.
  • Stort engagemang.

Besitter du den kompetens vi behöver? Läs mer om projektets behov av följeforskning.