Nyheter‎ > ‎

DIGSFI

skickad 23 apr. 2018 08:13 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 aug. 2018 06:07 av Martin Tiberg ]
“I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen […] bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens.”

“Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som slutfört studier inom vuxenutbildningen kan använda […] digitala [….] verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande …”

“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.”

Citaten ovan kommer från den nya läroplanen för vuxenutbildning, där utbildning i svenska för invandrare ingår. Från och med 1 juli 2018 träder förändringar i läroplanen för vuxenutbildning i kraft. Förändringarna syftar bland annat till att stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Det i kombination med Skolverkets statistik över nationella prov, som visar att provdelen skriftlig färdighet är den som flest elever får F (ej godkänt) betyg på bidrar till känslan av att projektet DIGSFI ligger rätt i tiden. 

Arbetet med att digitalisera skrivundervisningen för sfi-elever fortgår på våra tre sfi-skolor i Uppsala, i Malmö och på Medborgarplatsen i Stockholm. I dagsläget är 500 elever inskrivna på kurserna med tillgång till Invigos skrivuppgifter för sfi. Eleverna har testat programmet på datorer och surfplattor och vi har dragit många lärdomar som har bidragit till utvecklingen av Invigos men även till att höja elevens generella digitala kompetens, som är väldigt olika hög. Några elever kan inte skriva @ på en dator eller surfplatta medan andra är mer självgående i arbetet med Invigos. Fördelen med att arbeta med Invigos är att alla elever kan överstiga hinder i sin egen takt med det lärar- eller kamratstöd som de behöver när de behöver. Mer självgående elever börjar direkt att arbeta i verktyget och skriva och frågar när de behöver hjälp med uppgiften (och inte gränssnittet). På frågan om det är svårt svarar eleverna ja, men syftar på exempelvis det att parkoppla ett externt tangentbord med en surfplatta, att förstå insändare i Metro eller det att installera Google Chrome som webbläsare, och inte själva programmet Invigos ー något som känns positivt.

Jag ser nu fram emot att göra fler besök i klassrummen när Invigos används och se elevernas kompetens höjas både när det gäller digitala verktyg men framförallt skrivande.

Ania Hartman
Affärsutvecklare, Hermods AB
Ania.Hartman@hermods.se
Comments