Nyheter‎ > ‎

Använder du taligenkänning och vill förbättra tekniken?

skickad 20 mars 2018 07:10 av Okänd användare   [ uppdaterad 20 mars 2018 07:30 ]

Invigos söker nu medel från PTS Innovationstävling "Konverserande gränssnitt för alla" och vill ha med dina erfarenheter i en videopitch. Svara på fyra frågor (se nedan) framför egen kamera och få två biobiljetter.

Bakgrund och problembeskrivning

Många människor kämpar med att skriva bra texter. En möjlig lösning är att istället tala in texterna, där talet sedan “översätts” till skriven text. Sådan taligenänning finns nu inbyggd i varje smart telefon. Att tala med telefonen blir allt vanligare för att exempelvis skriva SMS eller söka information.

Sedan länge har taligenkänning funnits i de vanligaste skrivprogrammen – i Microsoft Word sedan 2003. Men här används det knappt och fungerar dåligt. Varför är det så?

Det har funnits tre problem:
 1. Felaktiga ord. För 10-20 år sedan hörde programmen ofta felaktiga ord, då de hade svårt att känna igen rätt ljud och förstå olika röster.

 2. Längre texter kräver en tydlig struktur. En text består typiskt av många olika delar. Lika viktigt som innehållet i varje del är att de organiseras i en logisk ordningsföljd och en tydlig struktur. Det kräver mer än en god taligenkänning.

 3. Stor skillnad på talspråk och skriftspråk. Talet kommer ofta i form av lösa tankar medan skriftspårket är mer direkt och precist. Därför måste en intalad text bearbetas innan den blir tydlig nog att läsas och förstås av någon annan.


Ny teknik inom AI, deep learning och maskininlärning har till stor del löst det första problemet. Om användaren pratar tydligt fungerar taligenkänning väl i de flesta situationer. Invigos söker till PTS innovationstävling för att lösa problem 2 och 3.

Hur kan jag vara med?

Kontakta erik@invigos.se om du vill vara med eller följ instruktionen nedan.

Fyra frågor att besvara framför egen kamera
 1. Har du använt taligenkänning? Till vad?
 2. Har du försökt skriva/författa en längre text med taligenkänning?
  • Ja – Stötte du på några problem? 
  • Nej – Varför inte? 
Här är en filmskiss på Invigos lösningsidé. Titta på filmen och besvara sedan dessa frågor:
 1. Vilken blir nyttan för dig?
 2. Varför tror du att Invigos kommer att lyckas med detta? 

Inspelningsinstruktion
 • Det går bra att använda smartphone
 • Välj en tyst plats med bra ljus
 • Kameran bör vara helt stilla. Ställ den på något eller be personen som filmar dig ta stöd av armbågarna mot något.
 • Se in in kameran och tala tydligt. 
 • Det gör inget om det blir pauser eller att du stakar dig. Vi redigerar i efterhand. 
 • Kontrollera att ljudet är bra innan du skickar filmen till erik@invigos.se
Comments