Nyheter‎ > ‎

Alla kan skriva + Svensk TalTeknologi = sant

skickad 21 apr. 2017 12:04 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 22 apr. 2017 05:36 ]
Alla kan skriva & STT

1000 lärare 

Fram till idag har 996 lärare över hela Sverige provat skriv- och lärverktyget Invigos. Vi ser fram emot att lärare nr 1000 ansluter sig under helgen! Många lärare har kommit igång med sina klasser och varje aktiv lärare har i snitt 42 elever som arbetar i Invigos. I verktyget får eleverna inspiration och vägledning att skapa välskrivna texter.

Karolin Rundgren, specialpedagog i Hudiksvall
“ALLA elever är överens om att de vill fortsätta med programmet”

Alla kan skriva + Svensk TalTeknologi = sant

Sedan januari är Svensk TalTeknologi implementeringsansvariga för forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva. Svensk TalTeknologi har över 15 års erfarenhet av läs- och skrivverktyg på svensk skolmarknad och hjälper lärare, rektorer och huvudmän att komma igång. Svensk TalTeknologi informerar om projektet och verktyget Invigos:

  • En serie webinarier har precis avslutats. Nästa chans är i mitten av maj. Info och anmälan...
  • I veckan genomfördes uppskattade frukostseminarier i Malmö och Göteborg. På tisdag den 25/4 är det Stockholms tur. Info finns här. Efter återbud finns nu fyra platser kvar. Eposta johan.swensson@svensktalteknologi.se för att knipa en av dem.
  • Besök Svensk TalTeknologi på SETT i Kista i monter F:38 den 3-5 maj för mer info om Invigos och Alla kan skriva.

Gunnar Kollstedt, elev på Broskolan i Upplands Bro
“Jag rekommenderar verkligen Invigos! Har testat programmet som elev men också
hjälpt till att utveckla det. Invigos skrivprogram: 10/10 ugglor!”

Åk 4-9, gymnasiet och komvux

Vi får regelbundna önskemål om ett utökat stöd för en bredare målgrupp. Nu har vi hörsammat de önskemålen.

I november 2016 tilldelade Vinnova 2.9 Mkr till sex av aktörerna inom Alla kan skriva — Invigos, KTH, Hermods, Lingsoft, VLM och Karolinska Institutet — för att bygga in den senaste språkteknologin och motivationsforskningen i verktyget Invigos samt anpassa det efter vuxnas särskilda behov. På så sätt ökar vi måluppfyllnaden och kortar lärsträckan för flerspråkiga elever i alla ämnen där elever skriver (SVA, svenska, engelska, SO, NO, etc).

Idag har verktyget Invigos stöd för lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI). Läs mer...

Anna-Lena Olsson, huvudlärare i kompletterande svenska och
Swedish A inom International Baccalaureate
“Invigos underlättar övergången från berättelse till diskuterande text.
Det är jätteviktigt!”

Berättande, instruerande, förklarande och utredande texter

Denna vecka har vi utökat Invigos bibliotek och publicerat fyra nya texttyper:
  • Saga
  • Reportage
  • Berättelse
  • Instruktion
Varje texttyp har förberedda tankekartor och instruktioner vilka stöttar elever att planera, strukturera och formulera sina texter samt att fylla dem med innehåll och mening. Inom 1-2 veckor publicerar vi även stöd för förklarande och utredande texter. Alla stödstrukturer är skapade av skickliga pedagoger och kvalitetsgranskade av disputerade forskare.

Nu lanserar vi även en lärarhandledning för varje texttyp med tips och råd till en god undervisning. Länk till lärarhandledningen...


Erik Björk, verksamhetschef i Söderhamn, ordförande VLM
“Invigos satsning är viktig för alla våra elever och särskilt för de som av
olika anledningar har någon form av funktionsnedsättning”

Renare upplevelse och enklare skrivande

Under våren gör Invigos flera designförbättringar, förenklingar och förbättringar:
  • Elever börjar numer sina uppgifter med tankekartan inlagd från början. På så sätt blir det enklare att komma igång och vi undviker att elever infogar fler än en tankekarta.
  • Vi har designat om och förenklat planeringsdelen för lärare. Nu är det enklare att konkretisera lärandemålen för eleverna och att arbeta formativt med själv-, kamrat- och lärarrespons baserat på delvis färdiga checklistor och bedömningsmatriser.
Fler nyheter kommer under våren. Har du synpunkter, kommentarer eller önskemål? Vad funkar bra? Vad kan vi göra ändå bättre? Hör av dig!

Bästa hälsningar,
Martin
_________________________________
Martin Tiberg
Projektledare Alla kan skriva 
VD & innovationsansvarig på Invigos

+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg
www.linkedin.com/in/martintiberg