Nyheter‎ > ‎

Alla kan skrivas födelsedag

skickad 21 aug. 2014 06:10 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 25 aug. 2014 05:17 av Martin Tiberg ]
Den 13 augusti 2014 föddes projektet "Alla kan skriva" i samband med det konstituerande styrgruppsmötet.

Vid mötet deltog Erik Björk och Tobias Åsell från VLM, Sven Eklöf och Kerstin Ivarson Ahlstrand (protokollförare) från Dyslexiförbundet FMLS, och Martin Tiberg från Invigos, vilka tillsammans utgör projektets styrgrupp (se Styrning).

Under mötet beslutades bl a att:
 • Projektet ska heta "Alla kan skriva".
 • "Alla kan skriva" ska få en egen logga och webplats.
 • Projektet ska verka i enlighet med ledorden
  • Lika livsmöjligheter
  • Brobyggande
  • Användarfokuserat
 • Styrgruppen ansvarar och beslutar om projektets budget.
 • Styrgruppen ska ta ställning till och besluta om ansökningar om ny projektrelaterad finansiering.
 • Styrgruppen ska godkänna eventuella nya projektpartner.