Nyheter‎ > ‎

Alla kan skrivas årskonferens 2018

skickad 26 jan. 2018 06:36 av Okänd användare   [ uppdaterad 26 jan. 2018 06:39 ]

En kall januaridag samlades ett tjugotal personer för Alla kan skrivas årskonferens på Epicenter i Stockholm. Det var en brokig skara människor med olika bakgrund och ålder: forskare, pedagoger, skolelever, mjukvaruutvecklare och investerare, alla med det gemensamma intresset digitalt skrivande.


Stämningen var uppsluppen och skolelever från Lidingö spelade gitarr tillsammans med forskare från KTH. Alla kan skrivas projektledare Martin Tiberg öppnade konferensen. Därefter berättade David Rosenberg och Christopher Boström-Fors, två elever på Källängensskola på Lidingö, samt deras lärare Emma Hindrikes om sina erfarenheter av att arbeta i Invigos. Flera lärare från Källängens skola är del i Alla kan skrivas pilotprogram under våren. De unga herrarna fick många frågor och uppmuntrande kommentarer från åhörarna.
Nästa punkt på programmet var Alla kan skrivas styrgrupp som presenterade vad de gör, varför och vad de vill åstadkomma. Emma Nyberg, IT-strateg Hudiksvall som representerar VLM underströk vikten av att få med de svaga eleverna i lärandet. “Är de svaga med är alla med!”


Är de svaga med är alla med!


Erik Björk, verksamhetschef i Söderhamn och ordförande i VLM hartidigare varit skolledare berättade om två drivna lärare i Söderhamn som genom att använda Invigos nått enastående resultat i sin introduktionsklass. Pedagogerna belönades med Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk.

Digitaliseringen av SFI (DIGSFI) är ett delprojekt av Alla kan skriva med målet att få ner studietiden för sfi-elever med 25%. Bl a genomförs en effektstudie med 600 av Hermods elever. Om detta berättade Jelena Veljkovic som är verksamhetschef på Hermods komvux, Ania Hartman, affärsutvecklare på Hermods, Fabrice Marchal, teknikchef Invigos; Michael Stormbom, Sverigechef Lingsoft. Michael Stormbom beskrev bl a det senaste i Lingsofts positiva språkkontroll (länk till Michaels inlägg?) som finns inlagd i Invigos.

Under fikapausen tog Underbara ADHDs grundare Georgios Karpathakis deltagarna gruppvis till sin ADHD-låda för att uppleva vad ADHD verkligen innebär. Det var ett mycket uppskattat inslag som väckte diskussion då flera av deltagarna hade eller kände någon med ADHD.


Efter koffein, socker och ADHD-låda fortsatte Olle Bälter, ledare av KTHs forskargrupp för teknikförstärkt lärande att berätta om Open learning initiative (OLI). Det är en metod för undervisning och lärande som enligt studier från Stanford fått studenter att prestera bättre eller lika bra som elever som fått traditionell undervisning. OLI-studenterna hade minimal kontakt med lärare och instruktörer. Olle leder studiedesign och dataanalys av DIGSFIs effektstudie.

Sedan följde en workshop där vi i grupper diskuterade dagsläget och vad Alla kan skriva har nått samt visionen för alla kan skriva de närmsta två åren. Eftersom gruppen var heterogen blev perspektiven skiftande och samtalen intressanta. Några slutsatser var att vi kommit långt både inom projektet och verktyget och framtiden. Vi var eniga om att det finns ett stort behov av stöd i skrivandet i olika delar av samhället både inom och utanför norden.


Digitala verktyg för formativ bedömning var rubriken för  lektor Anna Åkerfeldt vid Stockholms universitet. Anna undervisar om språk, kommunikation och digitala miljöer inom Förskollärarprogrammet och har forskat på digitala lärandemiljöer och digitaliserat lärande. Hon kommer att göra en studie om lärande i digitala miljöer - didaktiska möjligheter och konsekvenser med fokus på formativ bedömning. I studien kommer Invigos att ingå.


Likt en jazzstandard avslutas med det inledande temat avrundade tvår briljanta lärare med att dela med sig av sina erfarenheter av Invigos i klassrummet. Det var Karin Herlitz & Elisabeth Engvall-Younsi som med sin karisma och erfarenhet fångade de kvarvarande åhörarna med sina tankar och anekdoter. Elisabeth berättade om en elev som sa - “Det känns som jag fuskar när jag gör så här.”


“Det känns som jag fuskar när jag gör så här.”


Årskonferensen hade ett digert program och mycket kompetens kring digitalt lärande samlad. Forsknings och utvecklingsprojektet Alla-kan-skriva fortsätter på många olika håll i landet och vi är många som med stort intresse följer forskningsprojekten på KTH och Stockholms universitet och deras resultat.


Var är vi idag?
  • Stor samlad kompetens inom Alla kan skriva.
  • Högre medvetenhet hos skolledare om vikten av att leda digitalisering.
  • Snabb iterativ utveckling av Invigos!
  • Hög tillgänglighet genom SSO.


Var vill vi vara om två år?
  • Stödjer flera språk samt professionellt skrivande.
  • Kollaborativt skrivande och multimodalitet.
  • Klara mätbara resultat.
  • Flera investerare med edtechkompetens.