Nyheter‎ > ‎

Alla kan skriva utvecklas till ett pan-nordiskt projekt

skickad 23 sep. 2015 03:46 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 28 sep. 2015 10:54 ]
För bättre digital pedagogik, skrivverktyg och språkkunskaper i skolan

Vi kan idag berätta att organisationerna bakom projektet Alla kan skriva har överlämnat en gemensam ansökan som svar på Vinnovas utlysning Utmaningsdriven Innovation. Ansökan rör ett nytt projekt för kunskapsutveckling inom digital pedagogik, som nu har initierats och som kommer att pågå till januari 2018. Projektet har en sammanlagd budget på 20 miljoner kr, varav Vinnova och de deltagande organisationerna står för hälften var.
 

Skrivverktyget Invigos testas av Kolia Norvella Cannirinka, Anette
Sjöström, Tove Andersson och 
Gunnar Kollstedt på Broskolan.
Inom Alla kan skriva samarbetar 13 kommuner, fyra entreprenöriella utbildningsföretag och fem universitet för att gemensamt förbättra digital pedagogik, skrivverktyg och språkkunskaper i skolan. Samarbetet inrymmer en lång rad nya pedagogiska grepp och tar ett helhetsgrepp om digitalt skrivande.

Projektets kunskapsutveckling sker i nio arbetspaket inom utvecklingsområdena Digitalt skrivverktyg, Pedagogisk vägledning, Språkteknologi och “Learning Analytics” (se länk). Den kunskap och teknologi som tas fram "förpackas" i skrivverktyget Invigos. Till skillnad från MS Word och Google Docs hjälper Invigos elever att utveckla inte endast sin text, utan även sin förmåga och sin motivation att skriva (se länk). 

Bland projektets deltagare märks finska Lingsoft – nordens största språkteknologiföretag som bl a har gjort Microsoft stavnings- och grammatikkontroller för svenska, norska, danska, finska och tyska – och norges professor Synnøve Matre vid Høgskolen i Sør-Trøndelag, som är grundare av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Trondheim och leder NORM-projektet –  världens största skrivutvecklingsprojekt. Alla projektaktörer och deras roller illustreras här.

Projektets resultat utvärderas fortlöpande genom en gedigen följeforskning. Den drivs av tre av Sveriges största auktoriteter inom skolforskning och skolutredningar, vilka leder följeforskningens tre samverkande spår:
   I. Utvärdering av projektarbetet och projektets måluppfyllnad (Jan Hylén).
   II. Utvärdering av elevers skriv- och språkutveckling (Caroline Liberg).
   III. Utvärdering av elevers motivation och självbild (Martin Ingvar).
Följeforskningen börjar under hösten 2015 i projektets tre pionjärkommuner: Uppsala, Söderhamn och Bollnäs.

Hör gärna av dig ifall du vill prova skrivverktyget eller om du vill att din skola/kommun deltar i projektets följeforskning. Vi avser att öppna upp för nya lärare, skolor och kommuner i slutet av terminen. Använd gärna detta anmälningsformulär. Du är även välkommen att fortlöpande följa projektet genom att “gilla” Invigos Facebook-sida!