Projektavslutning #DIGSFI

skickad 18 dec. 2018 07:01 av Martin Tiberg

Fredagen den 30 november 2018 var det projektavslutning för #DIGSFI – digitalisering av sfi – som med hjälp av läs- och skrivverktyget Invigos ska korta sfi-elevers studietid med 25 procent.

Dagen började med en presentation från Hermods som har använt Invigos i sin sfi-verksamhet på två skolenheter på Medborgarplatsen i Stockholm och i Uppsala. Hermods har dessutom bidragit till utvecklingen av Invigos för att anpassa det till målgruppen. Först redogjorde Ania Hartman, affärsutvecklare på Hermods och projektledare för #DIGSFI från Hermods håll, om de utvecklingar som gjorts. Därefter delgav Maria Rönnqvist, rektor för Hermods i Uppsala, och Tove Quennerstedt, biträdande utbildningschef i Uppsala, för ledningens erfarenheter.


Därefter berättade lärarna om sina erfarenheter. Ulla Pierrou och Cherin Talayhan från Uppsala, och tog bland annat upp lektionslängdens påverkan, elevernas datorvana, hur tekniken fungerade i klassrummet och att eleverna uppskattade språkkontrollens formativa funktion. 


Därefter presenterade Medborgarplatsens lärare, däribland Therese Andersson och Martin Adolfsson, och biträdande utbildningschef Suhel Juma sina erfarenheter
av projektet. Här betonades bland annat skillnaden för elever på studieväg 2 och studieväg 3 och betydelsen av tillgång till datorer.

Båda lärargrupperna nämnde utmaningar i form av att komma ihåg lösenord, att ha grundläggande digital kompetens, att många klick gör eleverna trötta och positiva erfarenheter i form av tankekartan som hjälper eleverna att strukturera sina texter, kamratresponsen, instruktionerna med råd och lärarens möjlighet att följa eleverna via skärmen.

På bilden syns Martin Adolfsson som visar hur den lilla glödlampan som visar råd och exempel i Invigos motsvarar Oppfinnar-Jockes vän Medhjälparen; en väldigt träffsäker jämförelse!


Därefter berättade två duktiga sfi-elever från Uppsala, Habibullah Shirzad och Nawaf Alshibli, om sitt arbete i klassrummet med Invigos,. De berättade om sina erfarenheter och lyfte bland annat fram att språkkontrollen borde vara mer synlig eftersom den är en god hjälp för eleverna.

Sedan berättade Fabrice Marchal från Invigos om lärdomar, nyutveckling och framtiden. Han lyfte att det är utmanande att ändra arbetssätt i klassrummet för lärare och att det har varit svårt att komma igång med Invigos ibland – och hur vi hanterade det i projektet.

Därefter redogjorde Michael Stormbom för Lingsofts arbete med just språkkontrollen, i samarbete med Hermods för input och i samarbete med Invigos för implementering. Nya områden var att inte enbart flagga fel utan även ge positiv återkoppling på texter, något som inte finns i språkkontroller idag. Dessutom behövde nya sorters fel, som främst finns i texter av skribenter som inte har svenska som modersmål, kunna identifieras av språkkontrollen för att passa målgruppen. Michael bjöd även på en demo av språkkontrollen så att alla fick en uppfattning av den.

Därefter fick alla deltagare testa en Invigos-uppgift i par. De skulle skriva en argumenterande text på temat Ny betygsskala på sfi? Alla var djupt engagerade som synes!


Efter fika och skrivuppgift var det dags för Johan Rasmussen från VLM – virtuella lärmiljöer, att berätta om VLMs verksamhet och sedan beskriva de tillämpningar de gjort av Invigos inom distans och flex för sina elever som läser till studiehandledare på modersmål.


Martin Tiberg från Invigos berättade slutligen om framtiden och nästa steg för Invigos – en AI-produkt som tar det bästa från Invigos; tankekartan, och sedan exporterar texten till exempelvis Google Docs eller till pdf.

Dagen avslutades med lunch och många givande diskussioner över organisationsgränserna!

Nästa generations språkkontroll - vad vi har utvecklat under DIGSFI-projektet

skickad 29 nov. 2018 23:05 av Michael Stormbom   [ uppdaterad 29 nov. 2018 23:19 ]
Jag har berättat i tidigare inlägg om Lingsofts utvecklingsarbete i projektet “Digitalisering av SFI” (DIGSFI). I samarbete med Invigos och Hermods har vi anpassat Lingsofts språkkontroller för vuxna elever med svenska som andraspråk inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 

Nu när vi är inne i slutrakan på projektet känns det som ett bra tillfälle att blicka tillbaka på allt vi har åstadkommit i projektet. Vi har bland annat jobbat med:
 • Positiv återkoppling: Språkkontrollen markerar inte bara fel, utan berättar också när skribenten har gjort bra ifrån sig.
 • Prioritering av olika slags fel: Istället för att visa alla fel på en gång, vilket kan vara nedslående och överväldigande för en skribent ifall det är fråga om många fel, prioriterar språkkontrollen de mest väsentliga problemen i texten och hjälper skribenten med dem till att börja med.
 • Pedagogiska förklaringar: Med hjälp av videomaterial och kortfattade texter berättar språkkontrollen på ett lättfattligt sätt varför man inte kan eller borde skriva på ett visst vis.
 • Uttalsbaserad stavningskontroll: genom att ta svenska uttalsregler i beaktande, kan stavningskontrollen hitta bra förslag på korrigeringar trots att felstavningen kan vara långt ifrån den korrekta stavningen (exempelvis *shurnalist istället för journalist).

Vi har med andra ord hunnit med en hel del under projektets gång! För att sammanfatta det hela kommer här en kort presentationsvideo för nästa generations språkkontroll: 

YouTube-video


Det har varit enormt kul och spännande att arbeta med det här projektet under de senaste två åren, och att få samarbeta med såväl användare som kommersiella och forskningspartners har varit ett sant nöje!

Michael Stormbom
Key Account Manager, Lingsoft

Lingsoft utvecklar språktjänster och olika slags språkteknologier för såväl text som tal. Bland annat har vi levererat språkkontroller till Microsoft och många svenska dagstidningar under många år. Bland våra senaste projekt finns ett system som automatiskt bevakar EU-lagstiftning och med vars hjälp vi skriver sammanfattningar av lagstiftning för EU:s räkning. För mer information om oss, besök vår hemsida på www.lingsoft.se 

VLM och Hälsinglands Utbildningsförbund utvärderar Invigos

skickad 17 okt. 2018 04:00 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 17 okt. 2018 04:07 ]


Under läsåret 18/19 har Hälsinglands Utbildningsförbund startat en utbildning för studiehandledare på modersmål där Invigos kommer ingå som lärverktyg. Utbildningen är en av de riktade insatserna för nyanländas lärande som Skolverket beviljat. Upplägget för utbildningen är dels distansstudier varvat med praktik och seminarier. Kraven för att delta är godkänt betyg i SVA delkurs 3 samt högre utbildning på yrkes-eller akademisk nivå från hemlandet. Utbildningen har i nuläget åtta deltagare.

I VLM:s verksamhet är en prioriterad del att stödja forskning och utveckling av bl.a. lärverktyg för framtida utbildningskrav. Krav som allt mer handlar om att tillgodose utbildning på hemorten via vuxenutbildningen, vilket innebär möjlighet till distansstudier och flexibla upplägg med hjälp av anpassade och pedagogiskt utvecklade lärverktyg. Eftersom den här utbildningen både har inslag av distansundervisning och flexibelt upplägg ska det bli spännande och intressant att se hur Invigos som lärverktyg kan stödja den här elevgruppens utveckling. Utvärdering av resultatet kommer att ske i juni 2019.

JOHAN RASMUSSEN
Styrelseledamot VLM
Utvecklingsledare Hälsinglands utbildningsförbund
johan.rasmussen@hufb.se

Kort om VLM (FoU institutet Virtuella LärMiljöer)

VLMs (www.vlm.se) deltagande i Alla kan skriva bygger på det uppdrag som institutet har inskrivet i sina stadgar, dvs arbete enligt Triple Helix modellen: Utbildning – Forskning – Företagande.
Institutets syfte är att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna. De 14 medlemskommunerna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsinglands Utbildningsförbund, Mora, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp, Uppsala och Älvkarleby.

Digitalisering av SFI – resultat, lärdomar och innovationer

skickad 19 sep. 2018 04:50 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 19 sep. 2018 05:04 ]

Den 30 november har det Vinnovafinansierade projektet Digitalisering av SFI (DIGSFI) projektavslutning. Projektgruppen (Invigos, Lingsoft, Hermods, VLM och KTH) visar upp vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma under de senaste två åren.

Agenda

 • Invigos i SFI-klassrummet – Hermods lärare och elever berättar
 • Lärdomar, nyutveckling och framtiden – ny teknologi och ändrade arbetssätt i klassrummet
 • Nästa generations språkkontroll – formativ språkutveckling för andraspråkselever
 • Nya affärs- och samarbetsmodeller – innovation och samskapande över organisations- och nationsgränser
Vi ses på Epicenter (Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm) från kl 10 till 13 inklusive lunch och firar allt bra vi gjort tillsammans!

Anmälan

Vi vänder oss till alla med intresse för språkutveckling, tillgänglighet och digital innovation för andraspråkselever. Skicka ett email till projektledaren Martin Tiberg (martin@invigos.se) och berätta att du vill komma!

Lättare att komma igång med ny AI-teknik

skickad 14 sep. 2018 07:15 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 17 okt. 2018 06:07 ]

Skrivandets första steg är ofta de svåraste. Många gånger har vi bara ett blankt papper framför oss men saknar både inspiration och vägledning. Nu fokuserar Invigos än tydligare på dessa tidiga faser i skrivprocessen och introducerar ny AI-teknik för att inspirera och vägleda elever till välskrivna texter.

Invigos har dragit igång utvecklingen av ett nytt AI-baserat gränssnitt för att elever enklare ska kunna påbörja sitt skrivande. Hittills har Invigos produkt krävt att läraren förbereder en uppgift och sedan delar den med eleverna. Framöver kommer istället eleverna att kunna samtala med en AI-baserad chatbot som vägleder eleverna med stöd av Invigos semi-strukturerade tankekartor innan eleverna fortsätter skrivandet på egen hand.


Vilka blir fördelarna?
 • Vem som helst kan komma igång närsomhelst med sitt skrivande. Eleverna blir mer självständiga och bördan på läraren minskar.
 • Produkten blir mer avskalad och så lättanvänd att behovet av att utbilda lärare försvinner.
 • Det blir en enklare integrering med Googles och Microsofts etablerade produkter. Invigos fokuserar mer på skrivandets tidiga faser och att få textens kärna – struktur och innehåll – på plats. Därefter, med en delvis färdigskriven text, kan eleven enkelt fortsätta skrivandet i en traditionell ordbehandlare.
 • Stöttning individualiseras ytterligare. Diversifierade elevgrupper kan mer effektivt skriva och lära tillsammans då varje elev kan arbeta med den texttyp och det stöd som just hen behöver.
 • Det blir lättare att erbjuda Invigos på fler språk såsom svenska, engelska och de största invandrarspråken. Dessutom minskar den utvecklingsinsats som krävs för att fullt ut stödja surfplatta och mobil.
På Invigos ser vi fram emot att tillsammans med våra användare realisera alla de möjligheter som den nya AI-tekniken erbjuder.

Intelligent stavningskontroll – tar uttalsregler och sammanhang i beaktande för att ge en så bra användarupplevelse som möjligt

skickad 13 aug. 2018 06:13 av Martin Tiberg


Jag berättade i ett tidigare inlägg om Lingsofts utvecklingsarbete i projektet “Digitalisering av SFI” (DIGSFI). I samarbete med Invigos och Hermods anpassar vi Lingsofts språkkontroller för att passa vuxna elever med svenska som andraspråk inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

I det här inlägget vill jag berätta lite närmare om hur vår stavningskontroll fungerar och hur vi utvecklar den vidare under projektet.

En traditionell stavningskontroll kontrollerar ifall de ord som finns i en text existerar i ett rättstavningslexikon. Om ordet existerar i lexikonet, är det alltså ett korrekt stavat ord, och ingen markering ges. Ifall ordet inte finns i lexikonet, är det möjligtvis fråga om ett stavfel, och skribenten görs uppmärksam på detta med en markering och eventuella förslag på korrigeringar. Lingsofts stavningskontroll hanterar också böjda ordformer utan problem.

Hantering av sammansatta ord är extremt viktigt för att kunna analysera en svensk text. I svenska är det ju möjligt att skapa nya ord genom att slå ihop två eller flera ord (några exempel på detta från Språkrådets nyordslista för 2017: expresskidnappning, blockkedja). Antalet svenska ord är alltså i teorin obegränsat, varför det vore omöjligt att skapa en uttömmande lista med alla tänkbara sammansatta ord.

En av de största styrkorna med Lingsofts språkkontroller är därför att de från första början har haft inbyggd analys av sammansatta ord. Så länge som de ord det sammansatta ordet består av finns i lexikonet, känner språkkontrollen igen att det är fråga om ett sammansatt ord och kan analysera både ordet som helhet och de mindre beståndsdelarna.

Minst lika viktigt för användarupplevelsen är att stavningskontrollen ger vettiga förslag på korrigering, och detta är ännu viktigare inom SFI där skribenten inte nödvändigtvis behärskar svenska så pass bra att hen på egen hand kan korrigera stavfel. Därför har vi på Lingsoft lagt extra betoning inom projektet på att korrigeringsförslagen ska vara så bra som möjligt.

Korrigeringsförslagen i en traditionell språkkontroll brukar vara ord eller namn som finns i lexikonet och som ligger en eller två bokstäver ifrån det felstavade ordet. Ju större bokstavsskillnad man tillåter, desto flera tänkbara korrigeringsförslag får man, vilket inte nödvändigtvis är bra från ett användarperspektiv då det lätt kan innebära en lång rad med förslag som inte är relevanta.

Å andra sidan kan de stavfel man gör ligga ganska långt ifrån hur ordet egentligen stavas, vilket kan innebära att man inte får några korrigeringsförslag överhuvudtaget. Detta kan exempelvis inträffa om man försöker stava ett ord utgående från dess uttal (tänk exempelvis *shurnal istället för journal eller *tjåsk istället för kiosk), vilket är svårt får en traditionell stavningskontroll att hantera. Får att råda bot på detta har vi utvecklat en funktion i stavningskontrollen som använder sig av svenska uttalsregler för att hitta lämpliga korrigeringsförslag. En annan feltyp, som är särskilt vanlig för personer med arabiska som modersmål, är att man förväxlar vokaler eller utelämnar dem helt (i arabisk skrift skriver man enbart konsonanterna). Vår språkkontroll har inbyggt stöd för att hantera detta och kan känna igen vilken den korrekta stavningen är även om man förväxlat alla vokaler i ordet.

Om stavningskontrollen bara kontrollerar enskilda ord och inte om ordet är korrekt i sammanhang missar den många problem; exempelvis skulle stavningskontrollen inte notera stavfelet i jag *eter gröt om man inte ser på sammanhanget (eter är i sig ett giltigt svenskt ord, det är bara i sammanhanget det framgår att det är fråga om ett stavfel). Så kallad kontextbaserad stavningskontroll är därför också viktigt för en bra användarupplevelse. Jag kommer att berätta mer om detta i ett framtida inlägg!

Michael Stormbom
Key Account Manager, Lingsoft
michael.stormbom@lingsoft.se

Lingsoft utvecklar språktjänster och olika slags språkteknologier för såväl text som tal. Bland annat har vi levererat språkkontroller till Microsoft och många svenska dagstidningar under många år. Bland våra senaste projekt finns ett system som automatiskt bevakar EU-lagstiftning och med vars hjälp vi skriver sammanfattningar av lagstiftning för EU:s räkning. För mer information om oss, besök vår hemsida på www.lingsoft.se

Invigos lärarhandledning - En pedagogisk kompass och inspirationskälla när skrivprocessen digitaliseras

skickad 22 maj 2018 02:35 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 sep. 2018 06:42 av Martin Tiberg ]

När skolan digitaliseras och lärarens verktygslåda växer finns många möjligheter att utforma sin egen och elevernas digitala lärmiljö. Detta kräver både tid och tankearbete. Invigos lärarhandledning serverar pedagogiska tankar och färdiga förslag kring hur du kan arbeta med olika texttyper.

Invigos lärarhandledning har tagits fram av erfarna lärare som länge arbetat med genrepedagogik och cirkelmodellen. Alla lärare i skolan är inte svensklärare men alla har ansvar för språkutveckling och Invigos är ett skrivverktyg som är avsett att användas i alla ämnen. Det finns mycket forskning som pekar på att språket är individers främsta redskap för lärande, oavsett ämne. Genom språket kommunicerar vi med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Via språket kan eleven visa sin förståelse och vad denne behöver för stöd för att komma vidare. Språkliga uttrycksformer är det vanligaste sättet lärare använder för att bedöma elevers kunskaper. I Lgr 11 fokuseras vikten av språkutveckling:

“Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Lärarhandledningen säger att själva genrebegreppet kan vara problematiskt. Det finns ingen enhetlig definition av vad som utmärker en genre. I svenskämnets kursplan är genrebegreppet utbytt mot begreppet ”texttyp”. I de lägre skolåren kan genredefinitioner vara ett kraftfullt verktyg för att få elever att förstå olika texters uppbyggnad. Men man måste vara medveten om att texter som äldre elever möter och förväntas skriva byggs upp av flera olika genrer.


Tanken med lärarhandledningen är att den skall vara inspiration och stöd för läraren i planeringen av uppgifter. Den ger samtidigt en teoretisk bakgrund till det olika faserna och funktionerna i Invigos. I skrivandets stund finns elva av Invigos nitton texttyper beskrivna i Lärarhandledningen. Varje texttyp inleds med en generell beskrivning och vad som särskiljer den. Sedan ges några exempel på hur du kan undervisa om texttypen och ett förslag på arbetsgång. Några av de texttyper som finns är Argumenterande text, Krönika, Reportage och Naturvetenskaplig rapport. Lärarhandledningen innehåller även avsnitt om dess koppling till styrdokumenten, bedömning, kollegialt lärande samt hur Invigos kan integreras med Läslyftet. 

När antalet obehöriga lärare i hela riket närmar sig trettio procent är det viktigt att dessa personer får den hjälp och den stöttning in i yrket som de behöver. Alla lärare skall arbeta språkutvecklande och här kan Invigos som verktyg och denna lärarhandledning ge råd till och stötta såväl legitimerade som icke legitimerade lärare. Framför allt vill vi på Invigos att den skall ge inspiration till hur verktyget kan användas för att eleverna i slutändan skall kunna skapa strukturerade och välskrivna texter.

Erik Jaråker
Invigos

DIGSFI

skickad 23 apr. 2018 08:13 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 aug. 2018 06:07 av Martin Tiberg ]

“I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen […] bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens.”

“Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som slutfört studier inom vuxenutbildningen kan använda […] digitala [….] verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande …”

“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.”

Citaten ovan kommer från den nya läroplanen för vuxenutbildning, där utbildning i svenska för invandrare ingår. Från och med 1 juli 2018 träder förändringar i läroplanen för vuxenutbildning i kraft. Förändringarna syftar bland annat till att stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Det i kombination med Skolverkets statistik över nationella prov, som visar att provdelen skriftlig färdighet är den som flest elever får F (ej godkänt) betyg på bidrar till känslan av att projektet DIGSFI ligger rätt i tiden. 

Arbetet med att digitalisera skrivundervisningen för sfi-elever fortgår på våra tre sfi-skolor i Uppsala, i Malmö och på Medborgarplatsen i Stockholm. I dagsläget är 500 elever inskrivna på kurserna med tillgång till Invigos skrivuppgifter för sfi. Eleverna har testat programmet på datorer och surfplattor och vi har dragit många lärdomar som har bidragit till utvecklingen av Invigos men även till att höja elevens generella digitala kompetens, som är väldigt olika hög. Några elever kan inte skriva @ på en dator eller surfplatta medan andra är mer självgående i arbetet med Invigos. Fördelen med att arbeta med Invigos är att alla elever kan överstiga hinder i sin egen takt med det lärar- eller kamratstöd som de behöver när de behöver. Mer självgående elever börjar direkt att arbeta i verktyget och skriva och frågar när de behöver hjälp med uppgiften (och inte gränssnittet). På frågan om det är svårt svarar eleverna ja, men syftar på exempelvis det att parkoppla ett externt tangentbord med en surfplatta, att förstå insändare i Metro eller det att installera Google Chrome som webbläsare, och inte själva programmet Invigos ー något som känns positivt.

Jag ser nu fram emot att göra fler besök i klassrummen när Invigos används och se elevernas kompetens höjas både när det gäller digitala verktyg men framförallt skrivande.

Ania Hartman
Affärsutvecklare, Hermods AB
Ania.Hartman@hermods.se

Använder du taligenkänning och vill förbättra tekniken?

skickad 20 mars 2018 07:10 av Okänd användare   [ uppdaterad 20 mars 2018 07:30 ]


Invigos söker nu medel från PTS Innovationstävling "Konverserande gränssnitt för alla" och vill ha med dina erfarenheter i en videopitch. Svara på fyra frågor (se nedan) framför egen kamera och få två biobiljetter.

Bakgrund och problembeskrivning

Många människor kämpar med att skriva bra texter. En möjlig lösning är att istället tala in texterna, där talet sedan “översätts” till skriven text. Sådan taligenänning finns nu inbyggd i varje smart telefon. Att tala med telefonen blir allt vanligare för att exempelvis skriva SMS eller söka information.

Sedan länge har taligenkänning funnits i de vanligaste skrivprogrammen – i Microsoft Word sedan 2003. Men här används det knappt och fungerar dåligt. Varför är det så?

Det har funnits tre problem:
 1. Felaktiga ord. För 10-20 år sedan hörde programmen ofta felaktiga ord, då de hade svårt att känna igen rätt ljud och förstå olika röster.

 2. Längre texter kräver en tydlig struktur. En text består typiskt av många olika delar. Lika viktigt som innehållet i varje del är att de organiseras i en logisk ordningsföljd och en tydlig struktur. Det kräver mer än en god taligenkänning.

 3. Stor skillnad på talspråk och skriftspråk. Talet kommer ofta i form av lösa tankar medan skriftspårket är mer direkt och precist. Därför måste en intalad text bearbetas innan den blir tydlig nog att läsas och förstås av någon annan.


Ny teknik inom AI, deep learning och maskininlärning har till stor del löst det första problemet. Om användaren pratar tydligt fungerar taligenkänning väl i de flesta situationer. Invigos söker till PTS innovationstävling för att lösa problem 2 och 3.

Hur kan jag vara med?

Kontakta erik@invigos.se om du vill vara med eller följ instruktionen nedan.

Fyra frågor att besvara framför egen kamera
 1. Har du använt taligenkänning? Till vad?
 2. Har du försökt skriva/författa en längre text med taligenkänning?
  • Ja – Stötte du på några problem? 
  • Nej – Varför inte? 
Här är en filmskiss på Invigos lösningsidé. Titta på filmen och besvara sedan dessa frågor:
 1. Vilken blir nyttan för dig?
 2. Varför tror du att Invigos kommer att lyckas med detta? 

Inspelningsinstruktion
 • Det går bra att använda smartphone
 • Välj en tyst plats med bra ljus
 • Kameran bör vara helt stilla. Ställ den på något eller be personen som filmar dig ta stöd av armbågarna mot något.
 • Se in in kameran och tala tydligt. 
 • Det gör inget om det blir pauser eller att du stakar dig. Vi redigerar i efterhand. 
 • Kontrollera att ljudet är bra innan du skickar filmen till erik@invigos.se

VLM och Alla kan skriva

skickad 19 mars 2018 09:27 av Okänd användare   [ uppdaterad 20 mars 2018 07:28 ]

FoU institutet Virtuella LärMiljöer, VLMs deltagande i Alla-Kan-Skriva projektet bygger på det uppdrag som institutet har inskrivet i sina stadgar. Arbete enligt Triple Helix modellen. Utbildning – Forskning - Företagande.

Projektet har intentionen att fokusera på faktorer som är viktiga för elevers lärande och faller väl inom ramen för VLM:s syfte som är att arbeta för innovation och utveckling. Dessutom ger det VLM möjlighet att ta del av aktuell forskning och påverka teknik och utformning av skriv- och lärverktyget Invigos så att det möter skolans behov.


Vår uppfattning är också att skriv- och lärverktyget stärker Skolverkets utpekade huvudprocess - Undervisning och lärande.

Vår uppfattning är också att skriv- och lärverktyget stärker Skolverkets utpekade huvudprocess, - Undervisning och lärande. Ett mervärde är arbetsprocessen som har visat sig vara ett lyckat exempel på samverkan mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv vilket är värdefullt för VLM.Kort om VLM (FoU institutet Virtuella LärMiljöer)
VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

Institutets syfte är att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna.
De 14 medlemskommunerna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsinglands Utbildningsförbund, Mora, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp, Uppsala, och Älvkarleby.

Erik Björk
Verksamhetschef i
Söderhamn, Ordf VLM

1-10 of 32