Grön telefon och datormus

Projektledare:

Martin Tiberg
+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg

Projetkledaren ansvarar för projektets administration och dagliga ledning, som uträttas på styrgruppens uppdrag.

Implementeringsansvarig:

Johan Swensson
+46 76 130 08 91
Skype: svensk.talteknologi

Huvudkontakt för huvudmän. Svensk TalTeknologi förmedlar och implementerar Alla kan skriva hos skolor och huvudmän.