Omvärlden: Många skrivverktyg – men individanpassad skrivinlärning saknas
Omvärldsanalys

I bilden bredvid listas kommersiellt tillgängliga skrivverktygen, som graderas utifrån hur väl (på en skala 0-5) de uppfyller behoven kopplade till skrivande i skolan (se Behovsanalys). Avseende lärande och motivation ligger dessa verktyg – världens bästa – på i genomsnitt mellan 0.1 och 2.3 utav 5. Denna analys bekräftas av projektaktörernas erfarenheter; dagens kommersiella skrivverktyg underlättar vissa basala skrivmoment, som t.ex. rättstavning, men de varken lär eller motiverar elever att skriva.

Det finns otaliga försök att skapa bättre skrivförutsättningar med digitala verktyg. Problemet är att de generellt sett saknar förankring i forskning om hur hjärnan fungerar, vad som motiverar till skrivande, och hur vi faktiskt lär oss att skriva. Här följer en förteckning av några av de mest kommersiellt framgångsrika kategorierna och produkterna:

  • Digitala läromedel. Det finns ett antal nya, intressanta svenska företag inom eLearning (Learnify, Studi.se) och många internationellt. Många företag fokuserar på bättre kunskapsinnehåll genom kurser (Khanacademy, Coursera) eller digitala läromedel (Nationalencyklopedin, Digilär). Vi känner dock endast till ett företag, svenska LinEducation, som fokuserar på lärprocessen och skapar digitala verktyg för den. Tyvärr saknas det dock helt verktyg och pedagogik som utvecklar och digitalt stöttar samspelet mellan lär- och skrivprocess i en digital miljö.
  • Skrivverktyg speciellt mot skolan. Det finns mängder av skrivappar och skrivverktyg inom specifika nicher, men de saknar tyvärr det helhetsgrepp på skrivande och lärande som elever behöver. Till exempel finns Kalifornska Wikispaces med 10 miljoner registrerade användare. Wikispaces Classroom stöder kollaborativt skrivande och viss form av bedömning. Dock sker skrivandet i form av wiki- och websidor, och det saknas stöd såväl för en lär- och skrivprocess som för att skriva vanliga dokument.
  • Skrivprocessverktyg. Undantagsvis stöder brittiska Scrivener en avancerad skrivprocess där du kan hantera och organisera metadata, anteckningar, koncept och referenser. Dock vänder sig Scrivener i första hand till engelskspråkiga författare och är inte anpassat för skolans krav på lättillgänglighet, lärarledning och bedömning.
  • Ordbehandlare. En äldre version av Microsoft Word är svenska skolans vanligaste skrivverktyg följt av Google Docs/Drive. Likt Wikispaces saknar de stöd för en lär- och skrivprocess, och de varken lär eller motiverar elever att skriva. Likt Scrivener saknar de stöd för lärarledning och bedömning, varför läraren tvingas lägga onödigt mycket tid på design och administration av dessa processer.

Utifrån denna omvärldsbild, och mot bakgrund av skrivandets centrala roll i samhället, ser vi ett stort behov av universell digital pedagogik och skrivverktyg, som inte bara möjliggör digitalt skrivande, utan också stöttar individanpassad skrivinlärning och motiverar elever att skriva.