Lärares önskedröm: Hur viktigt och värdefullt vore följande möjligheter?
Denna fråga ställdes i projektets enkätundersökning med 98 lärare. Svaren utgör en viktig input till projektets koncept och utvecklingsarbete. Skalan går från 1 = oviktigt till 5 = fantastiskt.

Möjlighet att automatiskt dela upp och följa upp dina elevers skrivuppgifter i små, hanterliga delsteg, där de sen genomför ett steg i taget. 

Möjlighet att enklare och snabbare kunna kommentera och ge återkoppling till dina elever digitalt med hjälp av standardiserade, förskrivna bedömningskommentarer, som du snabbt och enkelt lägger in när de passar.

Möjlighet att, närhelst du behöver, få hjälp av en kunnig distansarbetande lärare i ditt ämne med att ge skriftlig återkoppling, inklusive betygsbedömning, på dina elevers skriftliga arbeten. 
Möjlighet för varje enskild elev att mäta, känna och uppleva hur hen utvecklar sina kunskaper.

Individuellt anpassade och enkelt tillgängliga exempel på hur andra elever på samma kunskapsnivå i samma ämne har skrivit samma delsektion (t.ex. introduktion, syfte, etc) som din elev jobbar på just nu.

Möjlighet att spela in muntliga kommentarer då du rättar och kommenterar dina elevers skriftliga arbeten.

Ifall skrivprocessen vore mer som ett roligt dataspel.