Målgrupp: För alla Sveriges elever
Glada elever

Projektets målgrupp är alla elever som skapar egna texter och deras lärare. Det verktyg och de språkutvecklande metoder som utvecklas inom projektet stödjer elever och lärare i alla ämnen där elever skriver. En viktig målgrupp är lärare som inte undervisar i svenska. Med stöd av skriv- och lärverktyget Invigos har de möjlighet att utveckla sin undervisning och sina elevers resultat.

Vår enkätundersökning indikerade att skrivproblematiken i skolan var mest akut på högstadiet. Under 2014-2015 utgick därför behovsanalyser, användartester och forskning från lärares och elevers behov i åk 7-9. Under 2016 upptäckte vi att skriv- och lärverktyget Invigos även blivit populärt i åk 4-6 och i förberedelseklass för nyanlända. År 2017 utökar vi stödet för dessa grupper, samt för lärare och elever på gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och inom kommunal vuxenutbildning på SFI, grundläggande och gymnasial nivå.

Vid utformning och tester lägger projektet särskilt fokus på elever med skrivsvårigheter. Rätt utformade så kommer de stödstrukturer, metoder och verktyg som stödjer elever i skrivsvårigheter att stötta alla elever.

VLM-institutet, som verkar för utveckling av bättre virtuella lärmiljöer i skolan och som sitter med i projektet styrgrupp, representerar 14 kommuner, 6 200 lärare och 79 000 elever. Projektresultaten avsätts inledningsvis bland dem och särskilt bland projektets tre pionjärkommuner - Uppsala, Söderhamn och Bollnäs. Med tiden avser vi sprida projektresultaten så brett som möjligt bland Sveriges 290 kommuner och 1.7 miljoner elever och därigenom förbättra de generella skrivfärdigheterna i Sverige.