Finansiärer: Starkt stöd för språkutveckling, samhällsutveckling och innovation
Arbetet inom Alla kan skriva finansieras av flera tunga institutioner:
http://www.svenskaakademien.se/ www.pts.se www.vinnova.se
Riksbankens Jubileumsfond