Avtalskonstruktion och legal samverkan
Forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva är inte en egen juridisk person som kan ingå avtal. Därför tecknas avtal på följande sätt:
  • Forsknings- och utvecklingsanslag. Projektet som helhet, och i vissa fall delprojekt, har sökt ett flertal anslag för gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. Vid dessa ansökningar har antingen VLM, Invigos eller Karolinska Institutet agerat legal huvudansökare. Då anslag beviljats har därefter övriga projektparter, genom underskrift från firmatecknare, förbundit sig att följa anslagsgivarens villkor. Läs mer om de beviljade anslagen... 
  • Avtal med huvudmän. De huvudmän som ansluter sig till projektet Alla kan skriva tecknar personuppgiftsbiträdesavtal och kommersiella avtal med företaget Invigos, som är projektets koordinator. Det är också företaget Invigos som är juridiskt ansvarig för elevers säkerhet, personuppgifter och sekretess då de använder företagets skriv- och lärverktyg. Läs mer om säkerhet, personuppgifter och sekretess...
Oavsett vem som agerar avtalspart har projektets styrgrupp ett övergripande ansvar kring frågor om budgetallokering, projektdeltagarnas rättigheter och skyldigheter, kvalitetskriterier och projektets strategisk inriktning.