Styrning: Behovsorienterad resursfördelning och ledning
Projektets styrgrupp består av representanter från VLM (Erik Björk och Emma Nyberg), Hermods (Jelena Veljkovic), Dyslexiförbundet (Bengt-Erik Johansson) och Invigos (Martin Tiberg). Den fattar beslut om projektets strategiska inriktning, projektdeltagares uppdrag och i övergripande frågor såsom kvalitetskriterier och budgetallokering.
Erik Björk
Erik Björk
Verksamhetschef i
Söderhamn, Ordf VLM
Emma Nyberg
Emma Nyberg
IT-strateg i Hudiksvall
Styrelseledamot VLM
Jelena Veljkovic
Jelena Veljkovic
Verksamhetschef för
Hermods Komvux
Bengt-Erik Johansson
Bengt-Erik Johansson
Ordförande för
Dyslexiförbundet
Martin Tiberg
Innovationsansvarig
och VD på Invigos

Projektledaren är Martin Tiberg, som ansvarar för projektets administration och dagliga ledning, som uträttas på styrgruppens uppdrag.

Ansvar och mandat

Styrgruppen har ett övergripande ansvar för projektet Alla kan skriva, inklusive styrning och uppföljning av verksamhet, strategi och ekonomi. Som en del av detta ansvar beslutar styrgruppen om projektets resurser, såsom:

  • projektets budgetallokering eller förändringar av densamma,
  • ansökningar om ny projektrelaterad finansiering, och
  • godkännande av eventuella nya projektparter.

Underordnade sidor (1): Avtalskonstruktion och legal samverkan