Spridning: Vi förändrar livet för tusentals elever
Målet är att sprida projektresultaten så brett som möjligt bland Sveriges 1.7 miljoner elever, och därigenom förbättra de generella skrivfärdigheterna i Sverige. Spridningen sker i symbios mellan flera olika kanaler:
Kanaler där vi kan sprida projektets resultat

  • De huvudmän som deltar i Alla kan skriva ansvarar för att sprida projektets universella pedagogik och skrivverktyg till sina elever och lärare.
  • VLM ansvarar för att dess kommuners 6 200 lärare och 79 000 elever erbjuds de lärarutbildningar, den universella pedagogik och det skrivverktyg, vilka utvecklas i projektet.
  • Projektets övriga behovsägare (Hermods, partnerskolor, Dyselxiförbundet och Nationellt centrum för svenska som andraspråk) sprider projektresultaten till sina medlemmar, anställda pedagoger och elever.
  • Svensk TalTeknologi kontaktar huvudmän runtom i Sverige, berättar om projektet och ansvarar för implementering av projektet hos de huvudmän som väljer att delta.
  • Invigos ansvarar för att förvalta, kommersialisera och vidareutveckla det digitala skrivverktyget, så att det kontinuerligt uppdateras och stödjer de senaste rönen inom pedagogik och IT.
  • Projektets forskare på Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet, Skrivesenteret och Karolinska Institutet ansvarar för att publicera projektresultaten internationellt.