Expertrådet: Kompetensutveckling med ledande professorer
Sambedömning för ökad bedömarkompetens
Två pedagoger per huvudman erbjuds att delta i ett expertråd för textbedömning. Erhållen kompetenshöjning kan pedagogerna sedan sprida inom lärarlag, på skolor och inom skolövergripande samarbeten.
  • Expertrådet utvecklar sin bedömarkompetens genom kollegial sambedömning av texter som samlas in genom projektets följeforskning.
  • Expertrådet sammankallas av Helena Moreau. Det understöds av professorerna Caroline Liberg och Synnøve Matre, som genomför utbildning med expertrådet för att harmonisera bedömningen.
Professor Caroline Liberg vid Uppsala universitet anser många vara Sveriges främsta auktoritet på läs-, skriv- och lärprocesser. Professor Synnøve Matre är en av Norges främsta experter på dessa områden. Hon har grundat det norska nationella Skrivesentret i Trondheim och lett världens största skrivutvecklingsprojekt. Skolutvecklaren Helena Moreau har introducerat flera centrala lärandebegrepp i Skolsverige och har utbildat tusentals lärare därom.