Vision & syfte: Förbättra elevers språkkunskaper i alla ämnen
Glada elever med datorer
Alla kan skrivas vision är att alla elever ska lämna skolan med fullständiga betyg.

Syftet är att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av en vägledande undervisning och det digitala skriv- och lärverktyget Invigos. Resurser frigörs då lärare effektivt kan stötta elever med vitt skilda behov både i klassrum och på distans.

För att driva arbetet mot denna vision och detta syfte har projektet formulerat märbara effektmål. Vi bygger broar och sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Vi sätter elevers behov att lära och skriva i centrum, och verkar gemensamt för att skapa likvärdiga lärmöjligheter för alla Sveriges elever.

Nyttoeffekter