Utvecklingsinsats
En gedigen behovsanalys, en omfattande omvärldsanalys, ett tydlig koncept, och en beskrivning av skrivverktyget under utveckling finns på plats. Skrivverktyget har dessutom pilottestats i fyra kommuner.

Nu ser vi framåt. Projektet har identifierat fyra lösningsområden - Digitalt skrivverktyg, Pedagogisk vägledning, Språkteknologi och “Learning Analytics” - och nio arbetspaket, för att förbättra digital pedagogik, skrivverktyg och språkkunskaper i skolan.

Arbetspaket

Utförare

Kravställare

A. Digitalt skrivverktyg

 

 

A1. Digital skriv-, lär- och testmiljö

Invigos, Pedagogika, VLM

Dyslexiförbundet, partnerskolor, NC2språk

A2. Kontinuerliga användartester & målgruppsanpassning

Invigos,  VLM, partnerskolor, Dyslexiförbundet, NC2språk

Utförarna

B. Pedagogisk vägledning

 

 

B1. Pedagogisk vägledning för elever

Komplementskolan, Pedagogika, Invigos

VLM, partnerskolor, NC2språk

B2. Kompetensutveckling för språk-utvecklande och formativ undervisning

Pedagogika, VLM, Komplementskolan

Utförarna

C. Språkteknologi

 

 

C1. Spelbaserad identifikation av textstruktur

Stockholms universitet, Invigos

VLM, Uppsala universitet, NC2språk, Dyslexiförbundet

C2. Formativ språkutvecklingsanalys

Lingsoft, Invigos , Pedagogika, KTH

VLM, Stockholms universitet

D. Learning Analytics

 

 

D1. Guida, mäta och visualisera lärande och motivation

Invigos , Karolinska Institutet

VLM, Pedagogika, Dyslexiförbundet

E. Projektstyrning

 

 

E1. Projektledning

Invigos, VLM, Pedagogika, Dyslexiförbundet

Styrgruppen

E2. Följeforskning

Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Pedagogika

Styrgruppen

Den organisation som har bär huvudansvaret för respektive arbetspaket listas i fetstil. En beskrivning av projekts aktörer finns här.