Workshop med "Alla kan skriva" 2015-06-15
Med avstamp i projektets workshop på KTH den 13 januari och den utveckling som skett sedan dess, skärskådar vi Invigos skrivverktyg, projektarbetet och vägen framåt, samt resultaten från fullskaletester i Danderyd, Enköping, Upplands Väsby och Bro. Huvudfrågeställningarna är fortsatt:
 • Hur utvecklar vi bäst elevers skrivande i en digital kontext och miljö?
  • Hur kan vi göra skrivandet roligare, mer lärorikt och meningsfullt?
  • Hur kan vi tillgängliggöra skriftspråket för alla elever?
Vi blandar perspektiv från elever, forskare, entreprenörer och pedagoger. Vi förväntar oss en kreativ, intensiv, lärorik halvdag (4 tim inklusive lunch) som resulterar i nya uppslag + prioritering därav. Dessa uppslag och prioriteringar kommer att guida framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom "Alla kan skriva".

Datum: Måndagen den 15/6
Tid: 09.00 - 13.00  -  Kaffe serveras från 8.45.
Adress: Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm  -  mellan Kulturhuset och Gallerian invid Sergels torg (klicka här för karta).
Rum: Styrelserummet 503 -  Anmäl dig i receptionen så visar de vägen.
För att dimensionera lunch och lokaler är det viktigt att deltagarlistan är korrekt. Vänligen hör av dig till martin@invigos.se ifall du får förhinder att komma.

Förberedelse

Gå med i projektets Facebookgrupp Alla-kan-skriva på www.facebook.com/groups/allakanskriva/ där vi utbyter erfarenheter. Fundera igenom din ståndpunkt och potentiella lösningsförslag till frågeställningar listade i dagordningen nedan.

Dagordning

09.00    Kaffe och fika
09.10    Introduktion och förväntningar
09.20    Lärare och elever från Broskolan visar demo och sammanfattar sina erfarenheter
i) Vad fungerade väl?   ii) Vad måste förbättras?   iii) Vilka möjligheter ser jag framöver?
09.40    Diskussion utifrån Invigos skrivverktyg och Broskolans presentation
09.50    Grupparbete med presentationHur utvecklar vi skrivverktyget Invigos?
 1. Hur kan ett digitalt verktyg aktivera kamrathjälp och kamratlärande mellan elever? 
 2. Hur kan ett digitalt verktyg höja elevers motivation?
 3. Hur kan verktyget Invigos uppmuntra lärare till en explicit, formativ och språkutvecklande undervisning?
 4. Hur kan verktyget Invigos stödja mer inkluderande arbetssätt där alla elever lär och deltar?
10.40    Sara Bengtsson presenterar sitt arbete att mäta, visualisera och stimulera elevers motivation.
11.00    Grupparbete med presentationHur utvecklar vi projektet "Alla kan skriva"?
 1. Hur kan Läslyftet, Invigos och "Alla kan skriva" integreras?
 2. Hur utvärderar vi om pionjärkommunernas Invigos-användning blir framgångsrik?
 3. Hur främjar "Alla kan skriva" bäst spridning till och samverkan mellan lärare, skolor och kommuner?
 4. Hur utvecklar vi bäst projektarbetet, projektets ledning och samverkan mellan aktörerna inom “Alla kan skriva”?
11.50    Arbetslunch med grupparbete: Hur utvecklar vi dagens lösningsförslag vidare? (lunch ingår)
Gruppen väljer ut en idé, som har presenterats under workshopen, och utvecklar den vidare.
12.50    Summering
13.00    Avslut
Underordnade sidor (1): deltagare-ws2