Diskussionsledare
Diskussionsledarna träffas tillsammans med Martin kl. 10.00 (30 min innan WS-start) och går igenom upplägget nedan.

Som diskussionsledare kommer du att leda en grupp om 6-7 personer genom två grupparbeten:
10.45 - 11.30    Grupparbete: Presentation av medtagna förberedda förslag
11.45 - 12.45    Grupparbete: Arbetslunch med vidareutveckling av nya förslag (lunch ingår)

Grupparbete: Presentation av medtagna förberedda förslag

 1. Deltagarna delas in i 3 grupper om ca 6-7 personer med varsin diskussionsledare och med 45 min till förfogande.
 2. Alla WS-deltagare har förberett ett förslag var att presentera på ca 2-3 min.
  • Diskussionsledaren förbereder inget eget förslag, utan leder istället en övning kring "sitt" område - se nästa grupparbete nedan.
 3. Diskussionsledaren ansvarar för grupparbetet:
  • Förklara övningen
  • Understryka vikten av att hålla tiden
  • Låta respektive deltagare i gruppen presentera sitt förslag
   • Max 5 min per deltagare (max 3 min för presentation + max 2 min för frågor/diskussion)
   • Utse en tidhållare som visar upp lappar för presentatören:
    • Grön vid 1.5 min
    • Gul vid 2.5 min
    • Röd vid 3 min
  • Skriv upp namnet på respektive förslag på whiteboard eller blädderblock
   • Används till sammanfattning och omröstning
  • Varje grupp väljer ut 2 förslag - de som gruppen helst vill att projektet “Alla kan skriva” tar sig an
   • Omröstningsförslag: 4 kluttar/klisterlappsprickar per person som kan fördelas fritt mellan förslagen.
    • Ej klutt på sitt eget förslag.
    • Viktigt: För att undvika taktikröstning bestämmer deltagarna först individuellt hur de ska sätta kluttarna innan de markeras offentligt.
  • Sammanfatta och hålla tiden: tillbaka i samlingssalen kl. 11.30.
 4. De två mest populära förslagen från varje grupp kommer sedan att A) dokumenteras på affisch/blädderblockspapper (se nedan), B) presenteras/diskuteras med hela församlingen under eftermiddagen, och C) utgöra underlag till grupparbetet med Vinnovaansökan.

Grupparbete: Arbetslunch med vidareutveckling av nya förslag

 1. Diskussionsledaren väljer i förväg i samråd med Martin ut ett område som ligger diskussionsledaren varmt om hjärtat och som diskussionsledaren skulle vilja ha med i Vinnovaansökan.
  • Diskussionsledaren skapar i förväg ett utdelningsmaterial som stöd för punkterna 3-4 nedan.
 2. Gruppindelning: samma som för tidigare övning.
 3. Diskussionsledaren presenterar ramarna för gruppens idégenerering: (max 3-4 min)
  • området (innehållet), och
  • formerna (processen).
 4. Idégenerering genomförs. Diskussionsledaren ansvarar för att
  • gruppen äter lunch,
  • gruppen genererar idéer om vilken forskning / utveckling som skulle kunna bedrivas inom området,
  • diskussionerna fortlöper väl,
  • inte styra eller ta över diskussionerna för mycket.
 5. De sista 15 min används för att iordningställa en affisch, där gruppens förslag beskrivs på ett blädderblockspapper.
  • Personerna bakom de två utvalda förslagen i den tidigare gruppövningen deltar inte i detta moment. Respektive person iordningställer istället en affisch var för sitt utvalda förslag.
 6. Återsamling i samlingssalen kl. 12.45.