Workshop med "Alla kan skriva" 2015-01-13
Under dagen arbetar vi med tre huvudsakliga frågeställningar:
  • Hur utvecklar vi bäst elevers skrivande i en digital kontext och miljö?
    • Hur kan vi göra skrivandet roligare, mer lärorikt och meningsfullt?
    • Hur kan vi tillgängliggöra skriftspråket för alla elever?
I denna workshopen blandar vi perspektiv från forskare, entreprenörer och pedagoger. Vi förväntar oss en kreativ, intensiv, lärorik halvdag (4 tim + lunch) som resulterar i nya uppslag + prioritering därav. Dessa uppslag och prioriteringar kommer att guida framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom "Alla kan skriva", och ligga till grund för Vinnovaansökan UDI fas 2 på upp till 10 MSEK med deadline 29/1.

Tid: 10.00 - 15.00  -  Vi börjar introduktionen prick 10.30 så kom gärna och träffa de andra deltagarna i förväg.
Plats: Nadabiblioteket (rum 1440), Plan 4, Osquars backe 2, KTH, Stockholm. (klicka här för karta)
Nadabiblioteket ligger bredvid "CSC student office". Det går även att gå in från portalen vid KTHs borggård dvs Lindstedtsvägen 3.
För att dimensionera lunch och lokaler är det viktigt att deltagarlistan är korrekt. Vänligen hör av dig till martin@invigos.se ifall du får förhinder att komma.

Förberedelse: förslag till forskning och utveckling

Till workshopen ombeds du och alla andra deltagare att förbereda ett förslag att presentera inför andra workshopdeltagare om vad projektet "Alla kan skriva" bör göra. Förslaget måste anknyta till de övergripande frågeställningarna (längst upp på denna sida). Förslaget kan t.ex. handla om mjukvara, om förändrad pedagogik, eller . . . Det kan vara ett förslag på lösning, men även ta formen av en fokuserad problemställning, vilken projektet "Alla kan skriva" bör ta sig an.

På förmiddagen kommer du att presentera ditt förslag på max 3 min i en grupp om 6-7 personer. Du kommer inte ha tillgång till projektor/beamer. Om du vill kan du skriva ut en bild/slide (max 1) på papper i 7 exemplar, men undvik löpande text. De mest populära förslagen i varje grupp kommer sedan att presenteras inför och diskuteras med hela församlingen på eftermiddagen.

Skicka namnet på ditt förslag till martin@invigos.se senast måndag den 12/1.

Dagordning

10.00    Kaffe och fika
10.30    Introduktion och förväntningar
10.45    Grupparbete: Presentation av medtagna förberedda förslag
11.30    Språkteknologi för skrivande i skolan - resultat av Ola Knutssons förstudie
11.45    Grupparbete: Arbetslunch med vidareutveckling av nya förslag (lunch ingår)
12.45    Förevisning av Invigos prototyp till skrivverktyg
13.00    Presentation av morgonens utvalda förslag
13.30    Grupparbete: Prioritering av utveckling och budget till Vinnovaansökan
14.30    Summering
15.00    Avslut
Underordnade sidor (2): Deltagare Diskussionsledare