Nationellt seminarium för förvaltningschefer, rektorer & utvecklingsledare
Forskarna, entreprenörerna och pedagogerna från forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva bjuder in förvaltningschefer, rektorer & utvecklingsledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning till en Invigosdag i Stockholm fredagen den 10 februari 2017.

Lär mer om

  • Ökad måluppfyllelse med stöd av skriv- och lärverktyget Invigos.
  • Digitalisering och IKT-pedagogik som samstämmer med läroplanernas syn på kunskap, bedömning och lärande.
  • Forskning och utveckling som höjer skolledares, lärares och elevers kompetens.

Anmälan

Tid och plats

Dag: fredagen den 10 februari 2017
Tid: 10.00 - 15.00  -  Kaffe+fralla serveras från 09.30. Gemensam arbetslunch ingår.
Adress: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm  -  7 min gångväg från Centralstationen (karta).
Kostnad: Seminariumet är kostnadsfritt för förvaltningschefer, rektorer & utvecklingsledare inom skola och utbildning.

Program

9.30    Kaffe med fralla
10.00  Välkommen och presentation av deltagare
10.10  Introduktion till FoU-projektet Alla kan skriva
10.20  Invigos och skolans uppdrag
10.30  Invigos och nyanlända på gymnasiets språkintroduktion
          Av Beatrice Hagström, lärare på Staffangymnasiet som tillhör Hälsinglands Utbildningsförbund
11.00  Bensträckare
11.05  Motivationsforskning, följeforskning och Invigos
          Av Sara Bengtsson, hjärn- och motivationsforskare vid Karolinska Institutet
11.30  Genomgång av verktyget Invigos
          Av Martin Tiberg, grundare av Invigos
12.15  Arbetslunch med plats för frågor
13.15  Hur kan digitala verktyg stötta elever med kognitiva svårigheter
          Av Torbjörn Lundgren, författare och en av dyslexirörelsens frontfigurer
13.45  Erfarenheter av Invigos på högstadiet
          Av Karin Herlitz, läromedelsförfattare och guldäpplenominerad lärare från Värmdö
14.15  Bensträckare
14.30  VLM och Invigos
          Av Erik Björk, verksamhetschef i Söderhamn samt ordförande för VLM som samägs av 14 kommuner
14.45  Sammanfattning
15.00  Seminariumet avslutas

Anmäl dig här senast 2017-02-05.

Inspirationsföreläsare

Sara Bengtsson
Hur mäter och stimulerar vi elevers motivation i en digital miljö?
Sara Bengtsson
Hjärn- och motivationsforskare

Sara är hjärnforskare vid Karolinska Institutet. Sedan i maj 2016 utvecklar hon Invigos digitala motivationsmotor, för att mäta elevers motivation och sätta in välavpassade interventioner för att stärka densamma.

Torbjörn Lundgren
Hur kan digitala verktyg stötta elever med kognitiva svårigheter?
Torbjörn Lundgren
Expert på kognitiva funktionsnedsättningar

Torbjörn är en författare med dyslexi som arbetat med kognitiva funktionsnedsättningar i 35 år. Som en av dyslexirörelsens frontfigurer har han initierat och lett flera av Dyslexiförbundets största utvecklingsprojekt, bl a Begripsam.