Nationellt seminarium i Uppsala den 11 augusti 2016
Invigosanvändare från hela Sverige utbyter erfarenheter. Forskarna, entreprenörerna och pedagogerna inom partnersamarbetet Alla kan skriva, som står bakom Invigos, förevisar den senaste verktygsversionen och berättar om den motivationsforskningen som byggs in i verktyget.
Elever och lärare på Broskolan
Invigosutvecklare, elever och lärare på Broskolan

Dagordning

 • Presentation av deltagare och förväntningar
 • Erfarenhetsutbyte: Lärare från olika skolor och kommuner presenterar hur de använder Invigos med nyanlända, mellanstadieelever och högstadieelever.
 • Genomgång av Invigos + parövningar med dator
  • Hur fungerar verktyget?
  • På vilket sätt individanpassas verktyget efter eleverna?
  • Hur kommer jag och mina elever igång med Invigos?
  • Nyanlända, mellanstadiet och högstadiet  vad kräver olika elevgrupper?
 • Två inspirationsföreläsningar vävs in i seminariet
  • Sara Bengtsson: "Hur mäter och stimulerar vi elevers motivation i en digital miljö?"
  • Torbjörn Lundgren: "Hur kan digitala verktyg stötta elever med kognitiva svårigheter?"

Inspirationsföreläsare

Sara Bengtsson
Hur mäter och stimulerar vi elevers motivation i en digital miljö?
Sara Bengtsson
Hjärn- och motivationsforskare

Sara har en bakgrund som hjärnforskare på Karolinska Institutet. Sedan i maj utvecklar hon en digital motivationsmotor, för att mäta elevers motivation och sätta in välavpassade interventioner för att stärka densamma.

Torbjörn Lundgren
Hur kan digitala verktyg stötta elever med kognitiva svårigheter?
Torbjörn Lundgren
Expert på kognitiva funktionsnedsättningar

Torbjörn är en författare med dyslexi som arbetat med kognitiva funktionsnedsättningar i 35 år. Som en av dyslexirörelsens frontfigurer har han initierat och lett flera av Dyslexiförbundets största utvecklingsprojekt, bl a Begripsam.


Tid och plats

Tid: 10.00 - 16.00  -  Kaffe+fralla serveras från 09.45. Gemensam arbetslunch ingår.
Adress: Stationsgatan 12  -  Precis bredvid Uppsala station (klicka här för karta).
Rum: Aspen  -  Meddela dig i receptionen på plan 4. Karin Stacksteg, Uppsalas skolutvecklingschef 0-19 år och styrgruppsmedlem i "Alla kan skriva", agerar värd.
Kostnad: Seminariumet är kostnadsfritt för alla Invigosintressenter och användare.

Förberedelser

 • Ta med dator eller surfplatta.
 • Gilla sidan www.facebook.com/invigos för att få den senaste informationen från Invigos.