Alla kan skrivas pilotprogram

Innan en huvudman* går med i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva finns möjlighet att testa och utvärdera skriv- och lärverktyget Invigos  samt de nya digitala undervisningsmetoder och arbetssätt som verktyget stödjer.

I en pilot ingår normalt 3-10 lärare och deras elever från en eller flera skolor. Piloten pågår i 90 dagar och bör omfatta minst två olika ämnen – gärna fler. En avgift om 10 000 kr tas ut för att täcka pilotprogrammets omkostnader.

*I undantagsfall kan även enskilda skolor få genomföra en pilot.

Intresseanmälan och beslut

Första steget är en intresseanmälan och diskussion kring förutsättningarna.
Kontakta oss
Efter beslut om en pilot arbetar huvudmannen igenom en checklista som finns här.

Uppstartsmötet & utbildning

Del 1 - Målsättning och upplägg - ca 1 timme

Deltagare
 • Huvudmannens kontaktperson
 • Huvudmannens beslutsfattare
 • (frivilligt) Specialpedagoger, IKT-pedagoger och pilotlärarna
Agenda
 • Målsättning och syfte – vad vill huvudmannen uppnå?
 • Huvudmannens företrädare presenterar och kommenterar checklistan.
 • Vi enas om pilotens utvärderingskriterier.
 • Vi går igenom upplägget: deltagande lärare presenterar kort vad de tänkt arbeta med och vad de vill uppnå.
 • Uppföljning – vi enas om datum och kontaktvägar.

Del 2 - Utbildning för deltagande lärare - ca 2 timmar

Deltagare: specialpedagoger, IKT-pedagoger och pilotlärarna
 • Genomgång av verktyget Invigos.
 • Diskussion kring digitala pedagogiska undervisningsmetoder och arbetssätt.
 • Pilotlärarna förbereder den första uppgiften de vill genomföra tillsammans med sina klasser.

Planering, genomförande och utvärdering av undervisningen

Lärarnas planeringsarbete påbörjas redan under utbildningen i samband med uppstartsmötet, så att de därefter snabbt kan komma igång att arbeta med sina elever. Vi diskuterar nya digitala pedagogiska undervisningsmetoder och går igenom de språkutvecklande och formativa arbetssätt som verktyget Invigos stödjer.

I undervisningen ger verktyget Invigos stöd till både lärare och elever. På så sätt kan undervisningen bli mer effektiv och av högre kvalitet, medan elevernas motivation, lärande och måluppfyllnad förbättras. Under hela piloten finns support sju dagar i veckan där lärarna närsomhelst kan ställa frågor till Invigos supportpersonal. Pilotarbetet avslutas med en utvärderingen som normalt sker genom att lärare och elever besvarar varsin enkät om sina upplevelser av arbetet.

Beslutsmötet

På beslutsmötet sammanfattas erfarenheterna av piloten, vi går gemensamt igenom resultaten av utvärderingen och huvudmannen fattar beslut om eventuellt deltagande i FoU-projektet Alla kan skriva.
 • Vad har vi som har lett och beslutat om piloten lärt oss?
 • Vad har eleverna lärt sig?
 • Har arbetet under piloten påverkat elevernas skriv- och språkutveckling?
 • Har arbetet under piloten påverkat elevernas motivation och självbild?
 • Hur har lärarnas undervisning påverkats?
 • Har det uppstått några överraskningar?
 • Vill huvudmannen fortsätta arbetet och gå med i FoU-projektet Alla kan skriva?
Ċ
Martin Tiberg,
20 sep. 2017 09:07