Nationella seminarier och erfarenhetsutbyten
Forskare, utvecklare, förvaltningschefer, specialpedagoger och
lärare utbyter erfarenheter under en heldag på KTH
Forskare, utvecklare, skolledare och lärare träffas en gång per termin för nationella seminarier och erfarenhetsutbyten.
  • Medverkande skolledare och lärare inspireras till nya innovativa tanke- och arbetssätt.
  • Projektets forskare och experter delar erfarenheter och presenterar sina senaste resultat.
  • Gemensamt samlar vi lärdomar och anpassar projektet, metoder, teknik och pedagogiskt innehåll.