Erbjudande till huvudmän: Delta i Alla kan skriva
Alla lärare och elever får full tillgång till skriv- och lärverktyget Invigos . Dessutom får din kommun möjlighet att utveckla ny kunskap och nya metoder tillsammans med forskare för att öka elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse.
Kontakta oss Pilot

Varför delta i Alla kan skriva?

Rektor & förvaltning
 • Ökad måluppfyllelse med stöd av skriv- och lärverktyget Invigos.
 • Digitalisering och IKT-pedagogik som samstämmer med läroplanernas syn på kunskap, bedömning och lärande.
 • Forskning och utveckling höjer skolledares, lärares och elevers kompetens.
Lärare
 • Planering och uppföljning med ett tidseffektivt verktyg.
 • Inbyggd bedömningsmatris, checklista och språkkontroll stödjer formativ bedömning.
 • Språkutvecklande stödstrukturer för skolans olika texttyper.
 • Följ varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå.
Elever
 • Vägledning genom hela skriv-, lär- och bedömningsprocessen.
 • Själv- och kamratrespons ökar ansvaret över det egna lärandet.
 • Lättare att skriva då arbetet bryts ned i små hanterbara delar.
 • Ökad motivation och lärande då krav och stöttning anpassas till varje individ.