Alla kan skriva är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där kommuner, entreprenörer och forskare arbetar tillsammans. Vi stödjer en vägledande undervisning och utvecklar skriv- och lärverktyget Invigos.
 
Inom projektet bedrivs forskning om motivation, språkteknologi och språkutvecklande arbetssätt för att öka alla elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse i alla ämnen. Delta i projektet...

Samhällets utmaning
Samhällets utmaning
Var femte elev går ut skolan utan de språkkunskaper som krävs för att fungera normalt i dagens och framtidens kunskapssamhälle. Högre arbetslöshet, större utanförskap, samt mindre samhälleligt och socialt deltagande blir oundvikliga konsekvenser av detta samhällsmisslyckande.
Vision & syfte
Vision & syfte
Projektet sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Vi sätter elevens behov att lära och skriva i centrum. Med stöd av en vägledande undervisning och det digitala skriv- och lärverktyget Invigos strävar vi mot att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen.
Uppnådda resultat
Uppnådda resultat
I pilottest #4 angav 92% av eleverna att de skulle rekommendera skrivverktyget Invigos till en kompis, medan 96% av eleverna angav att Invigos hjälper dem att utveckla sitt skrivande mer än verktyg eller program som de använt tidigare.