Alla kan skriva är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där kommuner, entreprenörer och forskare arbetar tillsammans. Vi stödjer en vägledande undervisning och utvecklar skriv- och lärverktyget Invigos.
 
Inom projektet bedrivs forskning om motivation, språkteknologi och språkutvecklande arbetssätt för att öka alla elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse i alla ämnen. Delta i projektet...

Den 28/11 2017 arrangerade Alla kan skriva, SKL och Skolverket en nationell digital skrivardag. Läs mer...
Samhällets utmaning
Samhällets utmaning
Var femte elev går ut skolan utan de språkkunskaper som krävs för att fungera normalt i dagens och framtidens kunskapssamhälle. Högre arbetslöshet, större utanförskap, samt mindre samhälleligt och socialt deltagande blir oundvikliga konsekvenser av detta samhällsmisslyckande.
Vision & syfte
Vision & syfte
Projektet sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Vi sätter elevens behov att lära och skriva i centrum. Med stöd av en vägledande undervisning och det digitala skriv- och lärverktyget Invigos strävar vi mot att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen.
Uppnådda resultat
Uppnådda resultat
I pilottest #4 angav 92% av eleverna att de skulle rekommendera skrivverktyget Invigos till en kompis, medan 96% av eleverna angav att Invigos hjälper dem att utveckla sitt skrivande mer än verktyg eller program som de använt tidigare.